Zoekresultaten

363 resultaten voor keyword:schulden
363 resultaten voor keyword:schulden

Pagina 14 van 15

Consumenten lenen evenveel als in 2006

In 2007 hebben Nederlanders 10,4 miljard euro geleend. Dat is net zoveel als een jaar eerder.

Artikelen

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het...

Artikelen

Inkomensverschillen klein, daling huizenprijs veroorzaakt oplopen vermogensverschillen

De inkomensverdeling is afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. Het totale vermogen is afgenomen. De vermogensverschillen zijn groter geworden door gedaalde huizenprijzen sinds de crisis.

Artikelen

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.

Artikelen

Beroep op spaargeld in 2020 vooralsnog niet groter dan in 2019

In april en mei 2020, tijdens de coronacrisis, gaf 3 procent van de mensen aan schulden te moeten maken, 9 procent meldde dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met...

Artikelen

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio 2011-2016

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken, regio, gemeenten en provincies

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Studieschulden 2011-2021

De tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2021, uitgesplitst naar leeftijd. De gegevens betreffen de stand per 1 januari van het jaar.

Cijfers

Schokbestendigheid

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Overig

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

De totale consumptieve schuld steeg in 2006 licht, ondanks een verdere daling van het uitstaande bedrag aan consumptief krediet. Het creditcardkrediet bleef in populariteit toenemen, ten koste van...

Artikelen

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2008

In 2008 zijn ruim 7,6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan bijna 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en bijna 30 procent door boedelvereffening. Door omzetting in een...

Artikelen

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2010

In 2010 zijn 8,4 duizend faillissementen beëindigd, waarvan ruim 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en ruim een kwart door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsanering is 9...

Artikelen
Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro.

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2019 hoger door eigen woning

Op 1 januari 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 49,8 duizend euro. Dat is 12 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde...

Artikelen

Vermogen huishoudens 1 669 miljard euro begin 2019

Op 1 januari 2019 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland 1 669 miljard euro, opgebouwd uit 2 519 miljard euro aan bezittingen en 850 miljard aan schulden.

Artikelen

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 10 Ongelijkheid verminderen: financiële houdbaarheid. SDG 10.2 draait om het verminderen van ongelijkheid. In Nederland worden collectief en...

Overig

Schuldhulpinterventies

Dashboard waarin aan de hand van uitkomstmaten inzicht wordt gegeven in het effect van schuldhulpinterventies voor drie proeftuingemeenten.

Cijfers