Zoekresultaten

294 resultaten voor keyword:schulden
294 resultaten voor keyword:schulden

Pagina 1 van 12

SDG 10.2 Financiële houdbaarheid

Sustainable Development Goal (SDG) 10.2 financiële houdbaarheid draait om het verminderen van ongelijkheid. Collectief en individueel opgebouwde schulden en vermogens hebben invloed op de brede...

Dashboards

Schokbestendigheid: Samenvatting

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Dashboards

Iets meer faillissementen in april

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 20 meer bedrijven failliet verklaard dan in maart.

Artikelen

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Iets minder faillissementen in maart

In maart zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 8 minder bedrijven failliet verklaard dan in februari.

Artikelen

Problematische schulden en (energie)armoede vooronderzoek, 2020

In dit vooronderzoek wordt er bekeken in hoeverre energiearmoede samenhangt met problematische schulden voor het verslagjaar 2020, of energiearmoede waarschijnlijk vóór problematische schulden...

Cijfers

Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie

Theory of change van de pilot samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank bij betalingsachterstanden.

Cijfers

Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie

Onderzoek naar de samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank Amsterdam bij een schuldhulpinterventie in de periode januari 2021 en april 2022.

Cijfers

Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner

Gemeenten verschillen sterk in eigen vermogen per inwoner. Hoe dat kan, wordt verklaard uit de onderliggende schulden en bezittingen. Er wordt in het bijzonder gekeken naar de verschillen per...

Publicaties

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Minder faillissementen in februari

In februari zijn 26 minder bedrijven failliet verklaard dan in januari.

Artikelen

Minder faillissementen in januari

In januari 2024 zijn 24 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2023.

Artikelen

Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

In 2023 zijn volgens voorlopige cijfers 3.271 bedrijven failliet verklaard. Dat is ruim 50 procent meer dan in 2022.

Artikelen

Iets meer faillissementen in november

IIn november zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 meer bedrijven failliet verklaard dan in oktober. Dat is een stijging van 2 procent.

Artikelen

Relatief weinig bedrijven hebben problematische schulden

Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in...

Artikelen

Een fractie minder faillissementen in oktober

In oktober zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 4 bedrijven minder failliet verklaard dan in september. Dat is een daling van 1 procent.

Artikelen

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Meer faillissementen in september

In augustus zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 12 meer bedrijven failliet verklaard dan in juli. Dat is een stijging van 5 procent.

Artikelen

Studieschuld opgelopen tot 28 miljard euro

De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was begin 2023 opgelopen tot 28,2 miljard euro. Dat is een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor.

Artikelen

Meer faillissementen in augustus

In augustus zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 12 meer bedrijven failliet verklaard dan in juli. Dat is een stijging van 5 procent.

Artikelen