Zoekresultaten

1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen
1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 43 van 47

Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar de inkomensontwikkeling van Eindhovenaren.

Cijfers

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Cijfers

De mensen van Groningen

Op verzoek van de gemeente heeft het UDC samen met de onderzoeksafdeling van Groningen een clusteranalyse uitgevoerd op de inwoners.

Cijfers

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Cijfers

AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018

Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018

Cijfers

Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Cijfers

Inkomen Caribisch Nederland 2011 en 2012

Deze tabellenset bevat cijfers over het inkomen in Caribisch Nederland in 2011 (definitief) en 2012 (voorlopig).

Cijfers

Financiële-verhoudingswet, inwoners in landelijk gebied op basis van BAG per provincie, 2013

In deze tabel staan cijfers over het aantal inwoners in het landelijk gebied per provincie 2013. Hierbij zijn adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013 en het...

Cijfers

AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar tekortberoepen, regio 2015/'16-2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19

Cijfers

Urban Audit V - Nederlandse steden in Europees perspectief

Deze tabellen zijn afkomstig uit het project Urban Audit, waarin voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) vergelijkbare informatie is verzameld over de leefsituatie in steden met meer dan 50...

Cijfers

Urban audit III - Vergelijking van steden

Deze tabellen zijn afkomstig uit het project Urban Audit, waarin voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) vergelijkbare informatie is verzameld over de leefsituatie in de grootste steden van de...

Cijfers

Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar wijk voor alle gemeenten in Nederland.

Cijfers

Dashboard Jeugdzorg

Dit dashboard geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland.

Overig

AZW-breed: Instroom werkn. naar herkomstsector, branche, regio, 2010-2020

Zorg en welzijn breed; sector van herkomst ingestroomde werknemers naar regio en branche, 1ste kwartaal 2010 - 1ste kwartaal 2020

Cijfers

AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en veiligheidsregio per maand, januari 2019 - juli 2020

Cijfers

AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en veiligheidsregio per maand, januari 2019 - augustus 2020

Cijfers

Methodebeschrijving Regionale toerismerekeningen

De economische impact van toerisme op provincies: methodebeschrijving en resultaten voor de pilot provincie Gelderland van bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de periode 2017-2019.

Cijfers

Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 was de grootste economische krimp in de provincie Noord-Holland. De economie van Noord-Brabant kromp het minst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Cijfers

AZW-breed: Uitstroom naar erv, lft, opl, contr, branche, regio, 2019-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar dienstjaren, branche en provincie.

Cijfers

AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2020

Cijfers

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen leeftijd voertuig uitgebreid en brandstof

Cijfers

Toerisme Caribisch Nederland 2012

Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De toeristische sector speelt een belangrijke rol in de economie en de werkgelegenheid op de eilanden. Dit artikel geeft...

Artikelen

De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is er door...

Publicaties

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers