Zoekresultaten

1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen
1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 1 van 47

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 1)

Cijfers over demografische en regionale kenmerken van de vluchtelingen in Nederland. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland.

Cijfers

Twee keer zo veel buurtcijfers op CBSinuwBuurt.nl

CBSinuwBuurt.nl is geüpdated. De website bevat nu cijfers over ruim 170 kenmerken van buurten en hun inwoners en ruim 1800 kaarten.

Artikelen

Eerste uitkomsten Regionaal Inkomensonderzoek 2004

De uitkomsten in bijgaande tabellen hebben betrekking op de afwijking van het gemiddeld inkomensniveau van gemeentes ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Cijfers

Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Cijfers
Artikelen

Regionale cijfers over stromen in de sociale zekerheid, 2010-2013.

Maatwerktabel op regionaal niveau over de uitstroom naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2013. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Negen op de tien Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van voortgezet onderwijs

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Publicaties
Artikelen

Economie Flevoland en Haarlemmermeer meest gegroeid

De provincie Flevoland had in 2004 een aanzienlijk hogere economische groei dan de rest van het land. Op een lager regionaal niveau was de groei van Haarlemmermeer het hoogst.

Artikelen

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Cijfers

Weidevogels indexen

Trends van weidevogels; soorten jaarlijks. Landelijk, per regio.

Cijfers

Noord-Holland grootste aandeel voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2006/’07 had Noord-Holland met 4,7 procent het hoogste aandeel voortijdig schoolverlaters.

Artikelen
Artikelen
Publicaties
Artikelen