Zoekresultaten

1336 resultaten voor keyword:productie
1336 resultaten voor keyword:productie

Pagina 53 van 54

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie een licht verbeterd beeld laat zien.

Artikelen

Industrie produceert 3 procent meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in maart ruim 3 procent hoger dan in maart 2010.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Ondernemers industrie en zakelijke dienstverlening blijven optimistisch

Het producentenvertrouwen in de industrie is in april 2006 uitgekomen op 6,1. Daarmee zijn de industriële ondernemers ongeveer even optimistisch als in maart.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nog altijd somber is.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

In juni heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ten opzichte van juni 2008 grote omzet- en productieverliezen geleden. De waarde van de ontvangen orders daalde flink en...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van februari 2010 blijkt dat de productie in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie flink is toegenomen.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verder is gekrompen.

Artikelen