Zoekresultaten

442 resultaten voor keyword:prijsveranderingen
442 resultaten voor keyword:prijsveranderingen

Pagina 18 van 18

Inflatie stijgt naar 1,3 procent

In september 2007 was de inflatie 1,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in augustus.

Artikelen

Inflatie in april gedaald

In april is de inflatie uitgekomen op 2,0 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in maart.

Artikelen

Inflatie in januari iets lager

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in januari 0,6 procent. In december lagen de prijzen voor consumenten nog 0,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Afzetprijzen industrie dalen niet verder

Producten van de industrie waren in juni bijna 14 procent goedkoper dan in juni 2008. Deze afname is ongeveer even groot als een maand eerder. Ten opzichte van mei 2009 stegen de afzetprijzen met...

Artikelen

Realisaties: Transportmiddelenindustrie

In juni 2009 had de transportmiddelenindustrie forse omzet- en productieverliezen. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde flink. De afzetprijzen daalden licht.

Artikelen

Prijsstijging industrie loopt verder op

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2009 waren de producten van de industrie 1 procent duurder. Na een jaar met...

Artikelen

Stijging afzetprijzen industrie even groot

De afzetprijzen van de industrie waren in mei 10,5 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was vrijwel gelijk aan die in april. Daarvoor liep de prijsstijging nog sterk op.

Artikelen
Artikelen

Bestaande koopwoningen 5 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juli 5,0 procent goedkoper dan in juli 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is veel kleiner dan in de voorgaande maand.

Artikelen

Consumentenprijzen

De maandelijkse consumentenprijsindex (CPI) van het CBS is een belangrijke indicator voor de inflatie. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse...

Overig

Afzetprijzen industrie lager

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 5 procent lager dan in december 2014. In november 2015 waren de prijzen bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. Opnieuw waren vooral...

Artikelen

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).

Cijfers

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom

Cijfers

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen 1997-2020

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.

Cijfers

Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers