Zoekresultaten

208 resultaten voor keyword:prijsindex
208 resultaten voor keyword:prijsindex

Pagina 1 van 9

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2018

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Cijfers

Eieren alsmaar duurder

In februari 2010 waren eieren gemiddeld 11 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Cijfers

Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land?

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

FAQ's
FAQ's

Waar vind ik wijk- en buurtgegevens?

Deze tabel geeft allerlei informatie op wijk- en buurtniveau.

FAQ's

Hoeveel geld is er gemoeid met de in- en uitvoer naar en van Nederland?

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in miljoenen euro's weer, uitgesplitst naar soort goederen

FAQ's

Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de CAO-lonen en de contractuele loonkosten.

FAQ's

Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

Nederlands: Met ingang van het eerste kwartaal van 2020 worden de prijsindices GWW gepubliceerd met een nieuw referentiejaar, te weten het jaar 2015. In deze publicatie wordt beschreven wat er is...

Publicaties

Hoe ziet de bevolking van Nederland er in de toekomst uit?

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners en de bevolkingsontwikkeling van Nederland weer.

FAQ's

Statistisch Bulletin no. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017

Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2010-2017

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven Defensie, 2011-2019

Tijdreeks van Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Cijfers

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen.

Cijfers

Kwantificeren van dynamiek van populaties van artikelen

Characteristics for the dynamic populations of articles

Artikelen

Transitief maken van elementaire prijsindices

Transitivizing elementary price indices for internet data using the cycle method

Artikelen

Bestaande koopwoningen in alle provincies in het eerste kwartaal goedkoper

In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2012. De daling geldt voor alle provincies, maar was vooral sterk...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Dienstverlening, Nationale rekeningen, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Inflatie 10 procent in 2022

Consumentengoederen en -diensten waren in 2022 gemiddeld 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Artikelen

Bètaproduct prijsindex commercieel vastgoed nu gereed

Bètaproduct Prijsindex commercieel vastgoed nu gereed

Artikelen