Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:overheidsbeleid
28 resultaten voor keyword:overheidsbeleid

Pagina 1 van 2

Hergebruik publieke data voor de wetenschap verbeteren

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Artikelen

CBS bouwt dataecosysteem met partners

Het CBS wil een dataecosysteem ontwikkelen om nog beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien

Artikelen

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Eerste stap naar CBS/Brabant Data Center gezet

Urban Data Centers en Provinciale Data Centers bieden niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven en academische instellingen

Artikelen

Den Haag bouwt smart city ambitie verder uit

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Artikelen

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Artikelen

CBS levert berekeningen voor nieuw beleid kinderopvang

Recent heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bijdrage geleverd aan berekeningen rond het nieuwe beleid van de kinderopvang

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro

Cijfers

CBS bereikt 2e plaats wereldwijde ranglijst open data

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

Artikelen

Onderzoek naar sociale netwerken in de stad

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

Artikelen

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Artikelen

Aandeel overheid in bbp terug op niveau voor crisis

Het aandeel van de overheidsbestedingen in het bbp

Artikelen

CBS en TNO onderzoeken economische structuur in Limburg

ontwikkeling van regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen

Artikelen

Proactief beleid met onderzoek naar vluchtelingen

Over drie tot vier jaar kunnen we zien in hoeverre deze vluchtelingen zijn gaan participeren in de samenleving

Artikelen

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Artikelen

Minder mensen nemen deel aan re-integratietrajecten

Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar...

Artikelen

400 duizend mensen in de bijstand

Eind juni ontvingen 400 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering.

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen blijft groeien

Eind december 2012 werden er 325 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt.

Artikelen

Iets meer bijstandsuitkeringen

Eind september 2012 werden er 320 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Dit zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Afvaluitgaven samenwerkende overheden gehalveerd

De overheid heeft in de periode 2005-2008 de uitgaven aan afvalverwijdering en -verwerking door gemeenschappelijke regelingen gehalveerd. In 2005 waren deze uitgaven 367 miljoen euro en in 2008 nog...

Artikelen

Van Werknemer naar Ondernemer naar Werknemer

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar werknemers die kiezen voor het ondernemerschap en daarna weer terugkeren als werknemer.

Artikelen

Van ondernemer naar werknemer

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zelfstandig ondernemers die de overstap hebben gemaakt naar een baan in loondienst.

Artikelen

Jongeren 2007

Dit rapport geeft een beeld van de jongeren in Nederland van 15-26 jaar en hun participatie in de maatschappij in 2007. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken als het volgen van onderwijs en het hebben...

Artikelen
Artikelen
Artikelen