Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:opleidingsniveau
78 resultaten voor keyword:opleidingsniveau

Pagina 2 van 4

Revisie gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

CBS verbetert cijfers over levensverwachting naar onderwijsniveau

De statistieken over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau geven een beeld van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland.

Artikelen

Meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee

Steeds meer mensen in Nederland zijn hoogopgeleid. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, gevolgd door...

Artikelen

GGD-testdata: 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest

Tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021 hebben de GGD’en 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest testen, ouderen het minst...

Artikelen

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2020

Cijfers

Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)

Voor de bevolking van 16 jaar en ouder is per veiligheidsregio het aantal mannen en vrouwen en de leeftijdsverdeling (peildatum 31 mei 2020) evenals het niveau van de hoogst gevolgde opleiding...

Cijfers

SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten

Per gemeente, wijk en buurt is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het...

Cijfers

Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021

Kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar op basis van een nieuwe meetmethode, 2013-2021.

Cijfers

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Cijfers

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Kan er met de gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een goed onderscheid worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch opgeleiden? Is de indeling in praktisch en theoretisch opgeleiden een...

Publicaties

Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?

Uit dit onderzoek blijkt dat de studievoortgang tijdens de bachelor niet sterk veranderd is na de invoering van het leenstelsel. Trends als een afname van het wisselen van studie en toename van het...

Publicaties

Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD

Achtergrondkenmerken van inwoners van Nederland naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, augustus 2020 – medio april 2021

Cijfers

Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen

Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen, 2003 - 2019

Cijfers

Opleidingsniveau naar basisteam, 2015-2018

Het opleidingsniveau van inwoners van Nederland op 1 januari 2015 tot en met 2018 uitgesplitst naar het basisteam waarin deze personen woonachtig zijn.

Cijfers

Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau

Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau, met nadere onderverdeling Hbo-,wo bachelor

Cijfers

Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021

Inwoners regio Haaglanden met een afgeronde masteropleiding naar migratieachtergrond, 1 januari 2021

Cijfers

Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder met een of meerdere langdurige aandoeningen en/of beperkingen naar opleiding, leeftijdsgroepen en onderwijsniveau. Voor het definiëren van het hebben van...

Cijfers

Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020

Beroep van personen van 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau en provincie, 2016-2020

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022

Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de...

Cijfers

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt

Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap van HBO/WO-niveau zonder betaald werk en hun afstand tot de arbeidsmarkt, uit de Enquête Beroepsbevolking 2020.

Cijfers

Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen

De tabellen geven de opleidingsniveauverdeling (in drie categorieën) van personen 18 jaar of ouder die op 1 oktober 2018, 2020 en 2021 ingeschreven waren in de gemeenten van de provincies Drenthe,...

Cijfers

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Hoe verschillen opleiding en schoolkeuze naar herkomst?

Verschillen naar migratieachtergrond in hoogst behaald opleidingsniveau, niveau in de derde klas van de middelbare school, en studierichting

Dashboards

Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart

Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart dan respectievelijk hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond.

Artikelen