Zoekresultaten

525 resultaten voor keyword:onderwijs
525 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 4 van 21

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of...

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2017/’18.

Cijfers

Slagingspercentages voortgezet onderwijs in 2020 bijna 100 procent

De slagingspercentages van leerlingen op het vmbo, havo en vwo naderden in 2020 de 100; ze varieerden van 98 procent voor leerlingen op de havo tot 99,5 procent voor vmbo-g-leerlingen.

Artikelen

Kernindicatoren Integratie 2021

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties

Tabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC Twente, ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Albeda, ROC TOP en ROC Amsterdam uit schooljaar 2016/'17, 2017/’18...

Cijfers

Weinig stakingen in 2020

Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Daar waren 211 duizend arbeidsdagen mee gemoeid....

Artikelen

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg...

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2019 en 2020

Cijfers

Vooral meisjes kregen in schooljaar 2019/’20 een lager eindadvies

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen te maken met een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren.

Artikelen

Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2019.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit de mbo entreeopleiding uit het schooljaar 2016/’17 per arbeidsmarktregio.

Cijfers

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht

Cijfers

Jongeren; voortijdig schoolverlaters (tot. omv), geslacht,migratieachtergr.

Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, kenmerken

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020

Indicatoren thema’s landbouw, wonen, demografie, onderwijs en mobiliteit 2012 t/m 2020 Provincie Limburg.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 - 2016/’17 naar studierichting.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2016-2017

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2016/’17 en 2017/’18, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Molukkers in Nederland

Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Molukkers in Nederland op gebied van demogratie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, criminaliteit en gezondheid.

Cijfers

AZW: Onderwijsdeelnemers naar opleiding en jaren mbo, 2010-2019

Deelnemers naar opleiding en aantal jaren mbo 2010-2019

Cijfers

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2017-2019

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2017-2019

Cijfers

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Toelichting AZW onderwijstabellen wo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het wo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

Cijfers

Toelichting AZW onderwijstabellen mbo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het mbo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

Cijfers

Toelichting AZW onderwijstabellen hbo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het hbo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

Cijfers

Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers