Zoekresultaten

533 resultaten voor keyword:onderwijs
533 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 20 van 22

Nationaal goed. Cijfers en feiten over onze samenleving (ca.) 1800-1999

In Nationaal goed begeven deskundigen, afkomstig uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, zich op het brede terrein van onderwerpen waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek nu bijna...

Publicaties
Publicaties

Fors minder banen

In het derde kwartaal van 2009 waren er 140 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2008. Dit is de grootste daling in meer dan 25 jaar.

Artikelen
Artikelen

Flink meer vertrouwen in toekomstige economie

In de afgelopen drie kwartalen is het vertrouwen van de consumenten toegenomen. Ze waren vooral veel minder negatief over de economische situatie in de komende twaalf maanden.

Artikelen
Artikelen

EU2020-doelen: beperkte voortgang, toch beter dan Europa

Nederland is goed op weg om de 2020-doelen te halen. De doelstelling voor het percentage hoogopgeleide dertigers is in 2008 al gehaald. Goed gaat het ook met het terugdringen van het aantal...

Artikelen

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Cijfers

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2017/’18 en 2018/’19, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Cijfers

Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020 (herziening)

Onderzoek naar de woon-werkafstand van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel op Haagse scholen voor primair en voortgezet onderwijs per 1 oktober 2020.

Cijfers

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Cijfers

Studerende wajongers, 2017-2022

Tabellen over Wajongers die een opleiding volgen, naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2014/’15 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Kernindicatoren Integratie 2022

Kerncijfers over integratie van personen met een buiten-Nederlandse herkomst. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, huwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021

Cijfers

AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02

AZW; uitstroom van stagiairs en onderwijsvolgende werknemers onder de 25 jaar uit zorg en welzijn, naar branche, regio, 1e kwartaal 2010 tot en met 2e kwartaal 2021

Cijfers

Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset is een aanvulling op de eerdere publicatie CDH 2007. De tabellenset bevat gegevens over de arbeidsmarktpositie van gepromoveerden in Nederland in 2005. Het onderzoek is onderdeel van...

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2017/’18.

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Cijfers

AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar tekortberoepen, regio 2015/'16-2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19

Cijfers

AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2017/'18 - 2019/'20

Hbo verpleegkunde: Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studie- en sectorendement 2017/’18 – 2019/’20

Cijfers

Molukkers in Nederland

Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Molukkers in Nederland op gebied van demogratie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, criminaliteit en gezondheid.

Cijfers

Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers

Toelichting AZW onderwijstabellen wo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het wo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

Cijfers