Zoekresultaten

1243 resultaten voor keyword:ondernemers
1243 resultaten voor keyword:ondernemers

Pagina 1 van 50

Dynamiek in de populatie van personen met een KvK-inschrijving, 2018-2019

Informatie over de dynamiek in de populatie natuurlijke personen met een KvK-inschrijving.

Cijfers

Drie kwart van de ondernemers probeert productiviteit te verhogen

Drie kwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. De maatregelen die zij het meest noemen zijn investeringen in technologie en...

Artikelen

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er ruim 926 duizend mkb-bedrijven waren.

Artikelen

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers

Een blik op de toekomst van ondernemend Nederland

Op 15 november 2023 vond bij het CBS de tweede editie plaats van het symposium ‘De toekomst van ondernemen in Nederland’.

Artikelen

Relatief weinig bedrijven hebben problematische schulden

Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in...

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Drie kwart van de ondernemers ervaart personeelstekort

Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te...

Artikelen

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid Langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer

Cijfers

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid Geslacht, leeftijd, langer doorwerken, tevredenheid

Cijfers

Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. In 2021 was dat nog 63 procent en in 2019 was dat 59...

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Drie kwart ondernemers berekenen kostenstijgingen niet door

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat ze hogere kosten niet (geheel) kunnen doorberekenen aan klanten. Een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie is de meest genoemde reden.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Ondernemersvertrouwen lager begin 2022

Het ondernemersvertrouwen lag begin 2022 lager, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen.

Artikelen

Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken.

Artikelen

Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt

Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben...

Artikelen

Veel vraag naar expertise CBS over grote ondernemingen

De Nederlandse economie draait voor een belangrijk deel op multinationals en grote ondernemingen die wereldwijd opereren.

Artikelen

Economisch beeld mkb in het tweede kwartaal 2021 iets positiever

Het economisch beeld van het mkb is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met het eerste kwartaal 2021 licht verbeterd. In de mkb-conjunctuurklok van het tweede kwartaal presteren tien...

Artikelen

Bijna kwart van het kleinbedrijf denkt minder te investeren in 2021

Nederlandse ondernemers verwachten minder te investeren in 2021. In het kleinbedrijf voorziet een kwart van de bedrijven minder investeringen. De coronacrisis heeft de investeringsplannen vooral...

Artikelen

Vertrouwen op voortbestaan bedrijven licht toegenomen

et aantal ondernemers dat vertrouwt op minstens nog een jaar voortbestaan is tussen juni en september in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven gestaag toegenomen.

Artikelen

Vrouwelijke ondernemers even vaak internationaal actief als mannelijke

Vrouwelijke ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven zijn vrijwel in dezelfde mate internationaal actief als mannelijke ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek in de publicatie Nederland...

Artikelen

Ondernemers minder pessimistisch in derde kwartaal 2020

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal.

Artikelen

In meeste sectoren minder zorgen over voortbestaan

Het percentage ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie minder dan een jaar te kunnen voortbestaan is voor de tweede maand op rij afgenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de...

Artikelen