Zoekresultaten

234 resultaten voor keyword:milieurekeningen
234 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 4 van 10

Belang milieusector in Nederlandse economie neemt toe

De toegevoegde waarde van de milieusector in 2016 was 15,8 miljard euro, oftewel 2,2 procent van het bruto binnenlands product. In 2001 was het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie...

Artikelen

CO2-uitstoot nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het derde kwartaal 0,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het tweede kwartaal 3,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Vooral de CO2-uitstoot door gasverbruik voor verwarming was lager.

Artikelen

Datakoppeling ETS-bedrijven en onderzoeksvragen EU ETS

Van de bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel, kortweg het EU ETS, worden CO2-emissies en emissiehandel gemonitord door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Artikelen

Aanbod- en gebruiktabellen ecosysteemdiensten Nederland

Methodologische beschrijving en toepassing van dertien ecosysteemdienstmodellen in fysieke aanbod- en gebruiktabellen.

Artikelen

Toelichting mDNI

Uitleg van het concept Milieuduurzaam Nationaal Inkomen(mDNI) en berekening voor 2015

Artikelen

Monitor Brede Welvaart 2018

Beschrijving van de staat van de brede welvaart in Nederland

Publicaties

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. De toename komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor...

Artikelen

Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak

De milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie is verder verbeterd: bij een gelijke of hogere economische productie en groei is er relatief minder vervuiling. Het belastingstelsel is echter niet...

Artikelen

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Lagere CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Milieu Input-Output Analyses van Nederland

Milieu input-output analyses van broeikasgassen in Nederland

Artikelen

Circulaire economie wat we willen weten en kunnen meten

Publicatie Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.

Publicaties

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Voorstel voor monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie te kunnen volgen.

Artikelen

Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Pilotstudie natuurlijk kapitaal rekeningen met aanbod en gebruik ecosysteemdiensten en waardebepaling

Artikelen

Factsheet Klimaat in Nederland 2017

Informatie over het klimaat, onder meer over broeikasgassen en energie.

Artikelen

Beoordeling van de Milieurekeningen van Botswana

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Cijfers

Kernindicatoren milieurekeningen

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

Cijfers

Werkgelegenheid in de milieusector toegenomen

Ontwikkelingen op het gebied van Groene Groei

Artikelen

CO2-uitstoot vrijwel even hoog in derde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

The SEEA EEA carbon account for the Netherlands

This document reports on the carbon account for the Netherlands, one of the thematic accounts of the SEEA EEA.

Artikelen

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en bodems compenseren 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot.

Artikelen

Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Artikelen

Nationale energieverkenning 2017

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Publicaties

Fysieke waterrekeningen voor Nederland

Samenstelling waterrekeningen met aanbod, gebruik, onttrekking, resources en levering water en retourwater

Artikelen