Zoekresultaten

216 resultaten voor keyword:milieu
216 resultaten voor keyword:milieu

Pagina 9 van 9

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Gemiddelde temperatuur

De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt is in de periode 1952-2017 met 1,7 °C gestegen.

Overig

Fijnstofemissies door de landbouw

Tussen 2000 en 2016 is de uitstoot van fijnstof (Pm10) door de landbouwsector gestegen met 3 procent.

Overig

Milieuoverdrachten en subsidies

Milieusubsidies door de overheid stegen van 764 in 2005 en 1.158 in 2010 tot 1.018 miljoen euro in 2015

Overig

Beschrijving van het onderzoek naar de inkoop groente en fruit

Beschrijving van het onderzoek, Groenten en fruit

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Betrouwbaarheid

Monitor duurzame agro-grondstoffen, betrouwbaarheid

Overig

Monitoring van de doelstelling, palmolie

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig

Ecologische toestand van oppervlaktewater

Zowel in 2009 als in 2015 voldeed slechts 0,4 procent van de Nederlandse oppervlaktewateren aan de normen

Overig

Concentratie nitraat in het bovenste grondwater

De hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater van agrarische zandgronden is de laatste jaren zo veel gedaald

Overig

Beschrijving van het onderzoek, cacao

Beschrijving van het onderzoek, Cacao

Overig

Hernieuwbare energie

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het totale energieverbruik in Nederland is toegenomen

Overig

Achtergrondinformatie en handelsstromen, soja

Achtergrondinformatie en handelsstromen Palmolie

Overig
Overig

Convenant en certificering, groente en fruit

Convenant en certificering, Groenten en fruit

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig