Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:migratieachtergrond
40 resultaten voor keyword:migratieachtergrond

Pagina 2 van 2

Sterfte in week 20 lager dan normaal

Voor week 20 (11 tot en met 17 mei) wordt het aantal overledenen geschat op bijna 2 850. Daarmee zit de sterfte zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Na een periode van...

Artikelen

Bijna 9 duizend meer mensen overleden in eerste 9 weken corona-epidemie

In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) was de relatieve oversterfte 33 procent.

Artikelen

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

19 duizend personen minder in bijstand in 2019

Aantal personen met bijstandsuitkering in 2019 met 19 duizend afgenomen tot 413 duizend. Daling voornamelijk onder personen jonger dan 45 jaar

Artikelen

Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen.

Publicaties

Buitenlandse migratie in Nederland 1795-2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. De migratie in de afgelopen twee eeuwen heeft een belangrijke invloed gehad op de samenstelling van de bevolking in Nederland. Rond 1800 was naar schatting...

Artikelen

Migratieachtergrond

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.

Overig

Kind van migranten

In Nederland geboren personen met een of twee in het buitenland geboren ouders.

Overig

Persoon met een migratieachtergrond.

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Overig

Indicatoren

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ over verschillende bevolkingsgroepen, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en...

Overig

Methodewijziging statistiek migratiemotieven 2020

De methode waarmee de migratiemotieven worden bepaald is in 2020 herzien. De nieuwe methode wordt kort omschreven en er wordt ingegaan op de inhoudelijke verschillen tussen de nieuwe en oude methode.

Overig

Samenvatting

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet...

Overig

Samenvatting

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet...

Overig

Herkomst

Indeling bestaande uit twee onderdelen: geboren in Nederland en herkomstland.

Overig

Indicatoren

Actuele cijfers in de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ over verschillende bevolkingsgroepen, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en...

Overig