Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:melkveehouderij
67 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 3 van 3

Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Cijfers

Werkzaamheden boerinnen op melkveebedrijven, 2011

Cijfers over de betaalde werkzaamheden van boerinnen op melkveebedrijven; banen buiten de boederij, verbreding en de werkzaamheden op de boerderij.

Cijfers

Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Artikelen

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen
Artikelen

Fosfaatplafond overschreden door toename mestproductie

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in ruim vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg...

Artikelen

Aantal faillissementen in de landbouw, 2009-2018*

Aantal uitgesproken faillissementen in de landbouw gedurende de jaren 2009 tot en met 2018. De cijfers van 2018 hebben een voorlopig karakter.

Cijfers

Schaalvergroting vleeskalverenbedrijven blijft doorgaan

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen en mensen met een...

Artikelen

Rundveebedrijven: doorsnee bedrijf met helft toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Verbreding op een kwart van de boerderijen

In 2013 waren er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding en sinds 2010 is dit redelijk stabiel....

Artikelen

Mest- en mineralenproductie, 2013

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Publicaties

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.

Cijfers

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren, arbeidskrachten en bijbehorend aantal bedrijven

Cijfers