Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:melkveehouderij
45 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 2 van 2

Grootste omzet in glastuinbouw

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Die bedrijven hadden in dat jaar een totale potentiele omzet (standaardopbrengst) van ruim 21 miljard euro. De bijdrage van...

Artikelen

Melkveebedrijf meest voorkomende bedrijfstype

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Van deze bedrijven was 25 procent een melkveebedrijf en 18 procent een akkerbouwbedrijf. In 2000 ging het om 24 procent...

Artikelen

Meeste grond op melkveebedrijven

In 2013 hadden de ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland 1,8 miljoen hectare cultuurgrond in gebruik. Hiervan was 54 procent in gebruik bij de melkveebedrijven en 30 procent bij de...

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien blijft vrij stabiel

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 27 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de melkveebedrijven 830 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 2,2 procent...

Artikelen

Verbreding op een kwart van de boerderijen

In 2013 waren er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding en sinds 2010 is dit redelijk stabiel....

Artikelen

Twee derde melkveebedrijven heeft bedrijfsopvolger

Bij bijna twee derde van de melkveebedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd is er een opvolger beschikbaar. Hiermee is de animo om een melkveebedrijf over te nemen twee keer zo groot als bij...

Artikelen

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen

Zorgboerderij wint aan populariteit

In 2009 telde Nederland 707 zorgboerderijen. Dit waren er in 2003 nog 372. Op een zorgboerderij wordt zorg verleend aan personen met een zorgvraag, zoals kinderen, ouderen en mensen met een...

Artikelen

Steeds minder melkveehouders houden veel jongvee

In 2009 waren er nog bijna 1,6 duizend melkveehouders die meer kalfjes en pinken hadden dan melkkoeien. Dit is 8 procent van de melkveehouders. In 2000 was dit nog 15 procent. Dit betekent dat...

Artikelen

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen