Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:melkveehouderij
67 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 2 van 3

Omzet melkveesector, 2014 – derde kwartaal 2017

Totale omzet van de melkveesector, 2014 - derde kwartaal 2017.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Monitor fosfaatreductiepakket

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Cijfers

Meer koeien en varkens

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en...

Artikelen

Twee derde melkveebedrijven heeft bedrijfsopvolger

Bij bijna twee derde van de melkveebedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd is er een opvolger beschikbaar. Hiermee is de animo om een melkveebedrijf over te nemen twee keer zo groot als bij...

Artikelen

Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel

De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg

Artikelen

Inkomsten in de landbouw gestegen

De inkomsten in de landbouw per arbeidsjaar zijn in 2017 met ruim 20 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder

Artikelen

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen.

Artikelen

Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Artikelen

Grootste omzet in glastuinbouw

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Die bedrijven hadden in dat jaar een totale potentiele omzet (standaardopbrengst) van ruim 21 miljard euro. De bijdrage van...

Artikelen

Melkveebedrijf meest voorkomende bedrijfstype

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Van deze bedrijven was 25 procent een melkveebedrijf en 18 procent een akkerbouwbedrijf. In 2000 ging het om 24 procent...

Artikelen

Factsheet Duurzame landbouw, 2000-2017*

Factsheet met de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de verduurzaming in de Nederlandse landbouw.

Artikelen

Structuurgegevens veehouderij voor de provincies Gelderland en Utrecht, 2010 - 2022

De tabellenset bevat gegevens over de veehouderijsector voor de provincies Gelderland en Utrecht voor de jaren 2010-2022.

Cijfers

Aantal bedrijven met varkens 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met varkens, 2016 vergeleken met 2011

Cijfers

Bedrijven in de land- en tuinbouw 2000-2016

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien totaal en naar grootteklasse en provincie 2000-2016.

Cijfers

Biologische land- en tuinbouwbedrijven per gemeente

Maatwerktabel met (biologische) bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente), 2016 vergeleken met 2011.

Cijfers

Aantal bedrijven met biggen 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Cijfers

Aantal bedrijven met 5000 of meer varkens 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Cijfers

Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Cijfers

Land- en tuinbouwbedrijven met eigen cultuurgrond

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Cijfers

Factsheet Melkveehouderij 1984-2014

Feiten en grafieken over de melkveehouderij in de periode 1984 tot en met 2014. In 1984 werd het melkquotum ingevoerd. In de jaren daarna verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien in een rap...

Artikelen

Standaardopbrengsten bedrijven land- en tuinbouwsector

Standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Cijfers