Zoekresultaten

922 resultaten voor keyword:macro-economie
922 resultaten voor keyword:macro-economie

Pagina 1 van 37

‘Het gaat op alle terreinen een stukje beter’

Hij struint dagelijks door de database van CBS. Journalist en econoom Mathijs Bouman let daarbij vooral op een eventuele kink in de kabel bij het voorzichtige herstel van de economie. ‘Het gaat op...

Artikelen

Planeet als startpunt van nieuwe welvaartsindicator

Artikel over de planeet als startpunt van een nieuwe welvaartsindicator.

Artikelen
Publicaties

De Nederlandse economie

“De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid.

Overig
Publicaties
Publicaties

Factsheet bij economische missie naar Japan, oktober 2014.

De factsheet schetst de economie van Japan en de bilaterale economische relaties met Nederland. De factsheet is bedoeld als ondersteunende informatie bij de economische missie naar en het...

Cijfers
Artikelen

Statistisch Bulletin no.7

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.24

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

CBS geeft de 'Stand van het land' op Big Improvement Day

Op de achtste editie van de Big Improvement Day, op de derde dinsdag van januari, presenteert CBS een samenhangend beeld van de situatie in Nederland op basis van CBS-cijfers en toegespitst op het...

Artikelen
Artikelen

Kleine groei in Europa

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) zijn in het derde kwartaal van 2013 gegroeid met respectievelijk 0,1 en 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een...

Artikelen
Artikelen

Europese economie krimpt

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel kromp in dezelfde periode met 0,3 procent. Van...

Artikelen

M&O.009. Een input-outputtabel naar grootteklasse van de Nederlandse economie voor 1992: kleine, middelgrote en grote bedrijven

Marcel Pommée en Jan van Dalen (1997) Deze publicatie belicht de specifieke rol van het midden- en kleinbedrijf en die van het grootbedrijf in de Nederlandse economie.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Kennis en economie 2007

Het vermogen van een land of bedrijfstak om te innoveren steunt onder meer op research en development en ook kennis en vaardigheden. De uitgaven aan R&D in Nederland blijven echter achter bij die van...

Publicaties
Publicaties

CBS berekent toegevoegde waarde van de infrastructuur

Het CBS heeft in een verkennend onderzoek, dat werd bekostigd door kennisplatform NGinfra, een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de periode 1995 tot en met 2016.

Overig
Publicaties