Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:luchthavens
90 resultaten voor keyword:luchthavens

Pagina 3 van 4

Bodemgebruiksrekening 2000-2003

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2000 en 2003. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2000 apart...

Cijfers

Stijging aantal vluchten en passagiers op Caribisch Nederland in 2019

In 2019 vlogen vliegtuigen 25,6 duizend keer van en naar een van de drie eilanden behorend tot Caribisch Nederland. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Kwartaalmonitor Luchtvaart, vierde kwartaal 2016

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

Artikelen

Ruim 60 procent minder luchtvaartpassagiers op Caribisch Nederland in 2020

Bijna 183 duizend passagiers reisden in 2020 van en naar de luchthavens van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat zijn er 60 procent minder dan de ruim 457 duizend passagiers in 2019. Het totaal...

Artikelen

Aantal reizigers nationale luchthavens in april met 98 procent gedaald

In april 2020 reisden bijna 134 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde in deze periode met 25 procent tot 103...

Artikelen

Opnieuw meer passagiers nationale luchthavens

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens lag in het vierde kwartaal van 2018 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. De hoeveelheid vervoerde goederen steeg met 0,5...

Artikelen

Kwartaalmonitor Luchtvaart, vierde kwartaal 2017

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2017.

Artikelen

Droge natuur ligt niet stil

In 2006 had Nederland bijna 85 duizend hectare aan open droog natuurlijk terrein. Dit wordt gevormd door stuifzanden, duinen, strand en heide. Tussen 1996 en 2006 is de oppervlakte aan droge natuur...

Artikelen
Artikelen

Bijna 80 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

De Nederlandse luchthavens zagen in 2018 79,6 miljoen passagiers aankomen en vertrekken. Een jaar eerder waren dat er 76,2 miljoen. In 2008 reisden 50 miljoen passagiers via een Nederlandse...

Artikelen

Stijgende lijn luchtvervoer onderbroken door aswolk

Door de wolken vulkanische as uit IJsland was het aantal passagiers dat werd vervoerd via de Nederlandse luchthavens in april van dit jaar fors lager dan een jaar eerder. Verder werd ook de groei van...

Artikelen

Kwartaalmonitor Luchtvaart, derde kwartaal 2017

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2017.

Artikelen

Luchtvaart in coronatijd: veel minder reizigers, iets minder vracht

Van maart 2020 tot en met februari 2021 vlogen 14,1 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is een afname van 82,6 procent ten opzichte van een jaar eerder....

Artikelen

Kwartaalmonitor luchtvaart, vierde kwartaal 2019

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de vijf nationale luchthavens lag in het vierde kwartaal van 2019 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Het totaalgewicht aan vervoerde goederen...

Artikelen

Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens

In deze tabel staan de gegevens van de vijf nationale luchthaven van Nederland per week vanaf week 1 van 2019 tot en met week 12 van 2021, over passagier, vervoerde vracht en aantal vluchten.

Cijfers

Omzet luchtvaartsector stagneert

De omzetontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart en luchthavens in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Kwartaalmonitor luchtvaart, eerste kwartaal 2017

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

Sterke daling lesvluchten

Sinds 2000 is het aantal bewegingen voor vlieglessen op Nederlandse luchthavens met 43 procent gedaald naar bijna 240 duizend in 2013. Door de stijgende werkloosheid onder piloten is de vraag naar...

Artikelen

Grotere omzet luchtvaartbedrijven in 2012

De omzet van de luchtvaartbedrijven steeg in 2012 met 8 procent tot bijna 11 miljard euro. Toegenomen passagiersaantallen en doorberekende brandstofprijzen stuwden de omzet omhoog.

Artikelen

Kwartaalmonitor Luchtvaart

In mei 2020 reisden ruim 220 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland, dat is 97 procent minder dan in mei 2019. In april waren dit er 133,8 duizend.

Artikelen

Opnieuw meer passagiers Nederlandse luchthavens

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is met 9 procent gegroeid in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

Daling luchtvervoer minder groot

Het vervoer van passagiers en vracht via de Nederlandse luchthavens was ook in het derde kwartaal van 2009 weer lager dan een jaar eerder. De daling is echter minder groot dan in het eerste en tweede...

Artikelen

Record aantal reizigers op Nederlandse luchthavens in 2011

Het aantal reizigers op de Nederlandse nationale luchthavens nam in 2011 toe tot bijna 54 miljoen. Nog nooit zijn zoveel passagiers in Nederland via de lucht vervoerd.

Artikelen