Zoekresultaten

111 resultaten voor keyword:levensverwachting
111 resultaten voor keyword:levensverwachting

Pagina 1 van 5

Verkenning Bevolking 2050: meer inwoners geboren buiten Nederland

Het aantal inwoners dat is geboren buiten Nederland zal zeer waarschijnlijk groeien tot 2050. Als de migratie hoog is, verdubbelt dit aantal bijna, van 2,8 miljoen in 2023 naar 5,5 miljoen in 2050....

Artikelen

Verkenning Bevolking 2050: meer ouderen en meer hoogopgeleiden

Het aantal ouderen in de bevolking zal in de toekomst toenemen, ongeacht de omvang van de migratie. Het aantal mensen van 20 tot 65 jaar kan tot 2050 krimpen als er jaarlijks minder migranten naar...

Artikelen

Sterfte in 2023 afgenomen

In 2023 overleden 169 duizend mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022.

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,89 jaar in 2029

De levensverwachting van 65-jarigen zal 20,89 jaar zijn in 2029, verwacht het CBS. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen.

Artikelen

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Cijfers

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden

Cijfers

Overledenen; kerncijfers

Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte.

Cijfers

Levensverwachting: sterftekansen inkomen en welvaart

Deze tabel bevat de voorwaardelijke sterftekansen die zijn gebruikt bij het schatten van de cijfers over gezonde levensverwachting naar inkomen en welvaart.

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Artikelen

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, vooral door migratie, maar ook doordat meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019

De levensverwachting in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor de periode 1998-2019

Publicaties

Bevolking; onderwijsniveau en migratieachtergrond 2003-2021

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,93 jaar in 2027

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,93 jaar zal zijn in 2027. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Sterfte

Hoeveel mensen overlijden wekelijks in Nederland, wat is de levensverwachting van mannen en vrouwen?

Dashboards

Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang, levend geboren kinderen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

CBS verbetert cijfers over levensverwachting naar onderwijsniveau

De statistieken over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar onderwijsniveau geven een beeld van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland.

Artikelen

Revisie gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,82 jaar in 2026

De prognose van 2020 voor de levensverwachting van 65-jarigen is 20,82 jaar in 2026, vrijwel hetzelfde als in de prognose vorig jaar. Dit cijfer gebruikt de minister voor het bepalen van de...

Artikelen

De invloed van corona op onze levensverwachting

Voor de komende jaren is de verwachting dat de levensverwachting na corona weer terug zal gaan naar het oude niveau. De verwachting is dus dat corona, hoewel het een grote impact heeft gehad op de...

Publicaties