Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht
35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 2 van 2

Glastuinbouwbedrijf: doorsnee opbrengst sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 65 procent gedaald tot 2,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Gemiddeld Boomkwekerijbedrijf groeit flink

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 42 procent gedaald tot 1,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Opbrengst paddenstoelenbedrijven bijna verdrievoudigd

Vanaf 2000 is het aantal paddenstoelbedrijven met 75 procent gedaald tot 132 bedrijven in 2016.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven forse stijging gemiddelde opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Schaalvergroting opengrondsgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 49 procent gedaald tot 856 bedrijven in 2016.

Artikelen

Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Melkvee- en akkerbouwbedrijf meest voorkomend

In de periode 2000-2016 is het totale aantal landbouwbedrijven met 43 procent gedaald.

Artikelen

Aantal varkens per bedrijf blijft toenemen

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 59 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Rundveebedrijven: doorsnee bedrijf met helft toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Schaalvergroting vleeskalverenbedrijven blijft doorgaan

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen