Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht
35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 2 van 2

Pot- en perkplantenbedrijven: productiviteit sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 57 procent gedaald tot 724 bedrijven in 2015.

Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 41 procent gedaald tot 464 bedrijven in 2015.

Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 56 procent gedaald tot 3,4 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: opbrengst licht gedaald

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 62 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Paard- en ponybedrijven: sector al vijf jaar in dalende lijn

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 22 procent gedaald tot 3,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 36 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Boomkwekerijbedrijven: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 32 procent gedaald tot 2,3 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven: fors hogere opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: opbrengst verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 31 procent gestegen tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Geitenhouderij: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 30 procent gestegen tot 373 bedrijven in 2015.

Artikelen