Zoekresultaten

102 resultaten voor keyword:legacy-Discussion papers
102 resultaten voor keyword:legacy-Discussion papers

Pagina 3 van 5

Prijsindex Productie van gebouwen

Prijsindexcijfer van de productie van gebouwen

Artikelen

Reservoirdruk daling en aantallen aardbevingen

Een rapport van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning.

Artikelen

Responsgedrag bij de Veiligheidsmonitor

Onderzoek naar responsgedrag en selectiviteit bij inzet van internet en papier bij de Veiligheidsmonitor

Artikelen

Ecosysteem eenheden kaart

Afbakeningen van het grondgebied van Nederland naar ecosysteem eenheden.

Artikelen

Fraude met online handel

Fraude met online handel, Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken met het politieregister

Artikelen

Imputation of Numerical Data under Edit Restrictions

In dit paper stellen we een nieuwe imputatiemethode voor die rekening met controleregels houdt.

Artikelen

Uitbreiding Materiaalmonitor met voorraden

Haalbaarheidsstudie naar fysieke voorraden (urban mine) in onze economie

Artikelen

Big Data Masterclass and DataCamp 2015

This discussion paper describes a method based on latent class modeling

Artikelen

Measuring the internet economy in The Netherlands

This discussion paper describes a method based on latent class modeling

Artikelen

Estimating Classification Error under Edit Restrictions in Combined Survey-Register Data

This discussion paper describes a method based on latent class modeling

Artikelen

Estimation of level and change for unemployment

Discussion Paper about model-based methods for the estimation of monthly unemployment by province

Artikelen

Scalar measures of uncertainty

Measuring the uncertainty in accounting equations (estimated figures connected by known constraints) by scalar measures.

Artikelen

Big data and methodological challenges

Big data and methodological challenges in official statistics

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2014

Artikelen

Estimating unemployment levels using a mix of three interview modes

This article contains an appraisal of two recently proposed methods of inference for sequential mixed-mode surveys.

Artikelen

Profiling of twitter users a big data selectivity study

Discussion paper on the potential and implications of profiling big data sources for official statistics.

Artikelen

Uitbreiding Materiaalmonitor met Water

This is a methodological report on the extension of the Materials Monitor.

Artikelen

Multivariate State-Space Approach to Variance Reduction in Series with Level and Variance Breaks

This study illustrates how time-series model-based techniques can improve the production of official statistical figures for repeatedly conducted surveys. Apart from reducing the variance of...

Artikelen

Analysing short term developments in key economic indicators: predicting the sign of period on period changes

This study applies a range of predictive techniques to forecasting the sign of the next month’s change in five key economic indicators: consumer confidence, household consumption, producer...

Artikelen

Kwaliteitsmaten voor het datacorrectieproces

Datacorrectie is gebaat bij indicatoren die op eenvoudige en duidelijke wijze de invloed vanhet correctieproces op de data aangeven. In dit rapport worden enkele indicatoren beschrevendie op...

Artikelen

Optimal adjustments for inconsistency in imputed data

Conflicting information may arise in statistical micro data due to partial imputation, where one part of the imputed record consists of the observed values of the original record and the other of the...

Artikelen

Handling incompleteness after linkage to a population frame: incoherence in unit types, variables and periods

This paper concentrates on methods for handling incompleteness caused by differences in units, variables and periods of the observed data set compared to the target one. Especially in economic...

Artikelen

Inventories and the business cycle

Inventories play a crucial role in explaining business cycle turning points. Inventories contributed 0.7 percentage point to a 4 percent contraction of economic activity in 2009. In light of this,...

Artikelen

The inventory to sales ratio in manufacturing: a real leading business cycle indicator

Inventories are a useful statistic for tracking and analysing short-term economic developments. This paper by Floris van Ruth and Marcel van Velzen describes how the index of inventories of finished...

Artikelen