Zoekresultaten

102 resultaten voor keyword:legacy-Discussion papers
102 resultaten voor keyword:legacy-Discussion papers

Pagina 2 van 5

Toepassingen van complexiteit in officiële statistiek

Toepassingen van complexiteitstheorie in officiële statistiek.

Artikelen

Adjustment of heating values and C02 petrol and diesel

Paper Adjustment of heating values and C02 petrol and diesel

Artikelen

Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Pilotstudie natuurlijk kapitaal rekeningen met aanbod en gebruik ecosysteemdiensten en waardebepaling

Artikelen

Componenten van werkloosheid

Components of Unemployment from a statistical perspective

Artikelen

Bootstrappen van structurele tijdreeksmodellen

In dit artikel wordt een methode gepresenteerd waarmee standaardfouten berekend kunnen worden voor schattingen die gebaseerd zijn op een structureel tijdreeksmodel.

Artikelen

Gevoeligheidsanalyse voor binnenwerk van I/O tabellen

Naar een gevoeligheidsanalyse voor het binnenwerk van I/O tabellen

Artikelen

Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Artikelen

Methode prognose-intervallen regionale prognose

Beschrijving van methode voor schatten onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de PBL/CBS regionale prognose.

Artikelen

Stratificatie en prijsindexberekening

Hoe een dynamische artikelpopulatie te stratificeren ten behoeve van prijsindexberekeningen.

Artikelen

Kenmerken van gebak in productomschrijvingen

In omschrijvingen van gebak zitten allerlei kenmerken die nuttig zijn bij het classificeren van gebaksproducten.

Artikelen

Musea in Nederland 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Artikelen

Innovation and Productivity of Dutch Firms

Innovation and Productivity of Dutch Firms: A Panel Data Analysis

Artikelen

Criteria voor het vergelijken reeksen prijsindexcijfers

Overstappen op, internetwaarneming bij CPI tijdreeksen van prijsindexcijfers

Artikelen

impact of linkage errors and erroneous captures

Vangst-hervangst methoden en schending van de aannames van perfecte koppeling en geen foutieve vangsten

Artikelen

Publieke exportkredietverzekering in Nederland

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

Artikelen

Een Bayesiaanse analyse van designparameters in surveys

Een Bayesiaans kader voorgelegd om de voorkennis en de deskundige opinie over enquête-designparameters op te nemen.

Artikelen

Schatten van methodebreuken in survey onderzoek

methoden om de effecten van veranderingen in een survey onderzoek te kwantificeren.

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2015

Artikelen

Basissituaties en methoden

Multi-source Statistics: basic situations of combining sources and estimation methods

Artikelen

Van GEKS naar de cycle methode

The GEKS method and several generalizations are discussed, including the cycle method

Artikelen

Kwantificeren van dynamiek van populaties van artikelen

Characteristics for the dynamic populations of articles

Artikelen

Transitief maken van elementaire prijsindices

Transitivizing elementary price indices for internet data using the cycle method

Artikelen

Elementary price indexes for internet data

Elementary price indexes for internet data

Artikelen

Filtering in the Fourier domain

Filtering in the Fourier domain: a new set of filters for seasonal adjustment of time series and its evaluation

Artikelen

Consistente multivariate seizoencorrectie

Constistente multivariate seizoencorrectie, gebaseerd op een combinatie van een multivariaat structureel tijdreksmodel.

Artikelen