Zoekresultaten

169 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht
169 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Pagina 7 van 7

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Werkloosheids- en bijstandsuitkeringen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Werkloosheids- en bijstandsuitkeringen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Banen: banengroei valt terug

Actuele cijfers over banen van werknemers en banengroei

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Banen en vacatures naar bedrijfstak: afnemende banengroei in zakelijke dienstverlening

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar SBI-indeling.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over seizoengecorrigeerde werkloosheid en werkzame beroepsbevolking, aantal vacatures en economische groei.

Artikelen

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen: 574 duizend werklozen

Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor...

Artikelen