Zoekresultaten

151 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
151 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 5 van 7

Iets meer kippen, flink minder kippenhouders

In 2009 waren er 97 miljoen kippen op landbouwbedrijven, iets meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, bijna 100 minder dan in 2008. Nederland telde in 2009 ruim 45...

Artikelen

Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van...

Artikelen

Forse toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de landbouw is het arbeidsvolume van tijdelijk personeel fors gestegen. In de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2009 steeg dit met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale...

Artikelen

Opnieuw minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat zijn er bijna 3 procent minder dan vorig jaar.

Artikelen

Meer landbouwbedrijven met inkomsten uit verbredingsactiviteiten

Op land- en tuinbouwbedrijven winnen verbredingsactiviteiten zoals agrotoerisme, natuurbeheer en zorgtaken aan populariteit.

Artikelen
Publicaties

Bedrijfsgrootte op boerderijen met een mannelijk bedrijfshoofd, met of zonder partner, 2008

Aantal boerderijen en de bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven met een mannelijk bedrijfhoofd, met of zonder partner. In de tabel is verder onderscheid gemaakt tussen meewerkende en niet-meewerkende...

Cijfers

Boeren met meewerkende partner hebben grootste boerderij

Boeren met een meewerkende levenspartner hebben grotere landbouwbedrijven dan alleenstaande boeren of boeren met een niet-meewerkende partner.

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Aantal zorgboerderijen in vier jaar bijna verdubbeld

In 2007 waren er ruim 600 agrarische bedrijven waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Het aantal zorgboerderijen is in vier jaar tijd met twee derde...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Elke week stoppen meer dan 50 boeren

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland is de laatste vijftien jaar afgenomen van 120,1 duizend tot 76,7 duizend. Dat komt neer op het stoppen van gemiddeld 55 boerenbedrijven per week.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen