Zoekresultaten

152 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
152 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 4 van 7

Werkzaamheden boerinnen op melkveebedrijven, 2011

Cijfers over de betaalde werkzaamheden van boerinnen op melkveebedrijven; banen buiten de boederij, verbreding en de werkzaamheden op de boerderij.

Cijfers

Ruim helft boerenbedrijven heeft neveninkomsten

Ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft in 2010 inkomsten uit verbreding of een baan buiten het bedrijf. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Artikelen

Ruim 5 miljoen kippen minder

In 2011 waren er op landbouwbedrijven in Nederland 96 miljoen kippen. Dat is ruim 5 miljoen minder dan een jaar eerder. Onder die kippen waren ruim 43 miljoen vleeskuikens en 44 miljoen leghennen....

Artikelen

Dagelijks zes boerenbedrijven minder

Op 1 april 2011 waren er nog ruim 70 duizend landbouwbedrijven in Nederland. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. Dit betekent een teruggang van bijna 6 bedrijven per dag. Ten opzichte van het...

Artikelen

Land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten in de periode 2005 tot en met 2010.

Cijfers

Groei multifunctionele landbouw

Het aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten neemt weer toe. In 2010 had bijna een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven één of meerdere vormen van verbreding. In 2005 was het...

Artikelen

Minder kalkoenen en konijnen op landbouwbedrijven

In de periode 2000-2010 is het aantal kalkoenen op landbouwbedrijven met bijna eenderde gedaald tot 1 miljoen stuks. In diezelfde periode nam het aantal konijnen af met bijna een kwart tot 300...

Artikelen

Meer dan 100 miljoen kippen

In 2010 waren er 101 miljoen kippen op landbouwbedrijven, ruim 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, ongeveer even veel als in 2009. Nederland telde op...

Artikelen

Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk

Artikelen

Nauwelijks minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2010 waren er 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat is ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Het is de kleinste afname van het aantal bedrijven in ruim 15 jaar. Het...

Artikelen

Land- en tuinbouw: schaalvergroting en lagere inkomens

In de periode 1995-2009 is het aantal landbouwbedrijven sterk afgenomen. Ook het arbeidsvolume en het agrarisch inkomen daalden flink.

Artikelen

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen

Natuurbeheer geen vetpot voor boeren

In 2009 hadden 5773 landbouwbedrijven een beheersovereenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Bij dit natuur- en landschapsbeheer gaat het om zaken als weidevogelbeheer, botanisch beheer,...

Artikelen

Toerisme op ruim 2,2 duizend boerderijen

In 2009 hadden 2,2 duizend landbouwbedrijven verbredingsactiviteiten op het gebied van agrotoerisme. Agrotoerisme omvat hier verblijfsrecreatie, ontvangst van bezoekers (voor rondleidingen, in café...

Artikelen

Windenergie bij de landbouw

In dit rapport is nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn om windenergie bij landbouwbedrijven te kwantificeren en welke definitie praktisch zou kunnen zijn.

Artikelen

Werk op boerderij blijft gezinswerk

In 2009 werd 73 procent van het werk op familiebedrijven in de land- en tuinbouw gedaan door gezinsarbeidskrachten. Dit was in 2004 nog 77 procent. Ondanks de lichte afname van het gezinswerk,...

Artikelen

Aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw

Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Verder is in deze tabel aangegeven hoeveel vrouwelijke en mannelijke bedrijfsopvolgers klaar staan om...

Cijfers

Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een...

Artikelen

Aantal bedrijfshoofden op boerderijen per grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000

Het aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven naar grootteklasse (nge; economische omvang) en leeftijdsklasse in de jaren 2009 en 2000. In 2009 werkten nog 13,3 duizend 65-plussers op een...

Cijfers

Bijna 22 duizend kleine boerderijen in 2009

In 2009 was 30 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland klein.

Artikelen

Landbouwbedrijven met geiten, per gemeente en per provincie, 2009

Het aantal landbouwbedrijven met geiten en het aantal geiten per gemeente en per provincie op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

Cijfers