Zoekresultaten

153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 1 van 7

Opleidingsniveau bedrijfshoofd/bedrijfsleider op land- en tuinbouwbedrijven

Het opleidingsniveau van het bedrijfshoofd of de bedrijfsleider van een land- en tuinbouwbedrijf in 2013, per provincie.

Cijfers

Dagelijks zes boerenbedrijven minder

Op 1 april 2011 waren er nog ruim 70 duizend landbouwbedrijven in Nederland. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. Dit betekent een teruggang van bijna 6 bedrijven per dag. Ten opzichte van het...

Artikelen

Minder kalkoenen en konijnen op landbouwbedrijven

In de periode 2000-2010 is het aantal kalkoenen op landbouwbedrijven met bijna eenderde gedaald tot 1 miljoen stuks. In diezelfde periode nam het aantal konijnen af met bijna een kwart tot 300...

Artikelen

Landbouwinformatie ook belangrijk voor boeren

Medewerking van de boeren aan CBS-enquêtes is erg belangrijk.

Artikelen

Vrouw stabiele factor op boerderij

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt rond een derde van het aantal werkzame personen.

Artikelen

Ruim 270 duizend familiebedrijven

Het aantal familiebedrijven in Nederland. Ook naar provincie en gemeente.

Artikelen

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen
Artikelen

Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Cijfers

Emigratie boeren, 2010-2015

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Cijfers

Minder schapen op de boerderij

In 2000 waren er nog 1,3 miljoen schapen, dat aantal is gedaald tot minder dan 1 miljoen (2014). Het aantal landbouwbedrijven met schapen daalde bijna navenant. Van schaalvergroting in de...

Artikelen
Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland nog ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er bijna 2 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een afname van gemiddeld 25 bedrijven per...

Artikelen

Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk

Artikelen

Windenergie bij de landbouw

In dit rapport is nagegaan welke bronnen er beschikbaar zijn om windenergie bij landbouwbedrijven te kwantificeren en welke definitie praktisch zou kunnen zijn.

Artikelen
Artikelen

Aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw

Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Verder is in deze tabel aangegeven hoeveel vrouwelijke en mannelijke bedrijfsopvolgers klaar staan om...

Cijfers

Aantal bedrijfshoofden op boerderijen per grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000

Het aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven naar grootteklasse (nge; economische omvang) en leeftijdsklasse in de jaren 2009 en 2000. In 2009 werkten nog 13,3 duizend 65-plussers op een...

Cijfers

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Cijfers