Zoekresultaten

107 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
107 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 1 van 5

Landbouwindicatoren voor enkele gemeentes in Twente

In deze tabellenset worden landbouwindicatoren weergegeven voor de gemeentes Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal, voor de jaren 2012, 2013, 2020 en 2023.

Cijfers

Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties, 1 april 2023

Agrarische bedrijven uit de landbouwtelling met een verbredingsactiviteit toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding gekoppeld aan logiesaccommodaties op hetzelfde vestigingsadres.

Cijfers

Een op vijf bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder

Hoeveel jongere (tot 40 jaar) en oudere ( 67-plus) bedrijfshoofden telde de landbouwsector in 2023 en de jaren daarvoor? Welke sectoren telden de meeste jongere en oudere bedrijfshoofden en wat was...

Artikelen

Bedrijfshoofden in de landbouw

Bedrijfshoofden in de landbouw naar leeftijd, bedrijfstype en bedrijfsomvang

Cijfers

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Meer koeien in de wei, maar wel korter

Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent.

Artikelen

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse

Cijfers

Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen

Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger.

Artikelen

Boeren vinden steeds vaker aanvullende inkomstenbron

Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, is in 2020 gestegen naar 22 duizend.

Artikelen

De landbouw in de Nederlandse economie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie.

Publicaties

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven, ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven.

Artikelen

Feiten en cijfers over de landbouw

Een overzicht van feiten en cijfers over sierteeltbedrijven.

Artikelen

Weidegang van melkvee; weidegebied 1997-2015

Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.

Cijfers

Vrouw stabiele factor op boerderij

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt rond een derde van het aantal werkzame personen.

Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Artikelen

Op meeste boerderijen geen bedrijfsopvolger

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar

Artikelen

Minder bedrijven te boek als landbouwbedrijf

Nieuwe informatie biedt mogelijkheid bedrijven met landbouwactiviteiten en landbouwbedrijven te scheiden.

Artikelen

Ruim 270 duizend familiebedrijven

Het aantal familiebedrijven in Nederland. Ook naar provincie en gemeente.

Artikelen