Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 5 van 6

Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en beperkingen op het sociale en financiële vlak.

Artikelen

Verhuizingen en inkomens gemeente Ridderkerk

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van I&O Research een tabellenset samengesteld over de inkomens van huishoudens in...

Cijfers

Armoede gedaald in 2006 en 2007, maar in 2008 vrijwel stabiel

Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen.

Artikelen

Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen indicatoren van sociaaleconomische status en fysieke beperkingen van ouderen (55 tot 80 jaar). Naast opleiding...

Artikelen
Artikelen

Mensen met een slechte gezondheid hebben meer moeite om rond te komen

Mensen die hun gezondheid als slecht ervaren, hebben vaak moeite om rond te komen. Zij kunnen zich niet om de dag een warme maaltijd permitteren of de woning goed verwarmen.

Artikelen

Inkomen als sociaaleconomische indicator van medisch zorggebruik bij ouderen

Hoe lager het inkomen, hoe meer ouderen de huisarts en specialist raadplegen.

Artikelen

Allochtone kinderen erven vaak ongunstige inkomenspositie ouders

Mensen die zijn opgegroeid in gezinnen met een gering inkomen hebben zelf ook vaak een laag inkomen. Dit geldt vooral voor niet-westerse allochtonen.

Artikelen

Streefpensioen van 70 procent niet voor iedereen haalbaar

Het Nederlandse pensioenstelsel is erop gericht dat werknemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken van 70 procent van hun huidige loon. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar.

Artikelen

Meeste buurten met langdurig lage inkomens in grote steden

In bijna een derde van de ruim 5 duizend buurten in ons land is het aandeel langdurig lage inkomens hoger dan het landelijke gemiddelde van 3 procent.

Artikelen

Vertrouwen consumenten met hoog inkomen sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2008 was het consumentenvertrouwen fors lager dan een jaar eerder. De stemming onder consumenten met de hoogste inkomens daalde sterker dan onder mensen met een laag...

Artikelen

Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

Artikelen
Artikelen

Inkomensongelijkheid neemt nauwelijks af door toelage voor uitkeringsontvangers

Wanneer ontvangers van een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering eenmalig een toelage van de overheid zouden ontvangen, heeft dat maar beperkt effect op de...

Artikelen
Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Armoede stijgt tot in 2005 en daalt daarna

In 2004 moest 10,3 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Daarmee is de armoede in Nederland net als in 2003 verder toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2005,...

Artikelen