Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 1 van 6

Artikelen
Cijfers

Armoedesignalement 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Armoede in Eindhoven

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Cijfers

Werkende armen

Dit onderzoek geeft meer achtergrondinformatie over de groep werkende armen in Den Haag.

Overig

Armoedesignalement 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale...

Artikelen

Gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Maatwerktabel gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Cijfers

Meeste buurten met langdurig lage inkomens in grote steden

In bijna een derde van de ruim 5 duizend buurten in ons land is het aandeel langdurig lage inkomens hoger dan het landelijke gemiddelde van 3 procent.

Artikelen

Armoedemonitor gemeente Utrecht, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken en regio, 2005-2014

(Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken

Cijfers

Armoederisico grootst in Rotterdam en Amsterdam

Bijna een op de vijf huishoudens in Rotterdam en Amsterdam had in 2013 een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee stonden ze respectievelijk op de eerste en tweede plek in de ranglijst van...

Artikelen

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

Een miljoen mannen en bijna 2 miljoen vrouwen zijn niet economisch zelfstandig.

Artikelen

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Artikelen

De inkomenssituatie van alleenstaande moeders

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Cijfers

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997

Maatwerktabellen over het gemiddeld besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997. Opdrachtgever: De Nederlandse Bank.

Cijfers
Artikelen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2015

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Cijfers

Allochtone kinderen erven vaak ongunstige inkomenspositie ouders

Mensen die zijn opgegroeid in gezinnen met een gering inkomen hebben zelf ook vaak een laag inkomen. Dit geldt vooral voor niet-westerse allochtonen.

Artikelen
Artikelen