Zoekresultaten

321 resultaten voor keyword:klimaatverandering
321 resultaten voor keyword:klimaatverandering

Pagina 13 van 13

Artikelen

Kerncijfers bouwnijverheid (Mrt. 2000)

Maandstatistiek bouwnijverheid: Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Productie-index.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008 – 2021 is de Nederlandse economie met 12 procent gegroeid, terwijl de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten met 14 procent daalde.

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, oktober 2021

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

SDG 14 Leven in het water

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 14 Leven in het water. SDG 14 is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. De mens is sterk afhankelijk van de zee....

Overig

SDG 14 Leven in het water

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 14 Leven in het water. SDG 14 is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen. De mens is sterk afhankelijk van de zee....

Overig

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door...

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, november 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, juli 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, oktober 2023

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd.

Overig

SDG 14 Leven in het water

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 14 Leven in het water. SDG 14 is gericht op bescherming en duurzaam gebruik van zeeën en oceanen....

Overig

Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Overig

Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2018 15,8 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot die door de Nederlandse consumptie wordt veroorzaakt. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten...

Overig