Zoekresultaten

318 resultaten voor keyword:jeugdzorg
318 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 11 van 13

Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

Evenveel jongeren ontvingen jeugdhulp in eerste helft 2016 als in eerste halfjaar 2015.

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.

Publicaties

Jeugdhulp eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 jeugdhulp kregen.

Publicaties

Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf

Cijfers

Jeugdreclassering eerste kwartaal 2016, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering tweede kwartaal 2016, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Spiegelrapport jeugdhulp

Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug

Artikelen

Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Cijfers

Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Cijfers

Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2015

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2015 , naar postcode, buurt en leeftijd

Cijfers

Jeugdzorg in de grote steden naar herkomst, 2012-2015

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2016, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Samenloop van OTS en voogdij met jeugdhulp, 2015

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

Cijfers

Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Artikelen

Een op de tien jongeren krijgt jeugdhulp

Een op de tien jongeren hebben in 2015 gemeentelijke jeugdhulp ontvangen.

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015

Publicaties

Jeugdhulp 2015

rapportage Jeugdhulp 2015

Publicaties