Zoekresultaten

317 resultaten voor keyword:jeugdzorg
317 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 1 van 13

Kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Cijfers

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Situatie jongeren centraal in Regionale Jeugdrapporten

De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar

Artikelen

Heerlen aan de slag met gelijke kansen voor elk kind

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en...

Artikelen

Samenloop van regelingen en voorzieningen in Meppel per wijk en buurt, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg (inclusief jeugdzorg) en onderwijs in Meppel per wijk en buurt, 2011. Opdrachtgever:...

Cijfers

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

Evenveel jongeren ontvingen jeugdhulp in eerste helft 2016 als in eerste halfjaar 2015.

Artikelen

30 procent jeugdhulp niet voor het eerst

311 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. Een deel had al eerder jeugdzorg gekregen

Artikelen

Een goede koers varen op basis van cijfers

Wat zijn de vraagstukken waarmee gemeenten geconfronteerd worden? Welke nieuwe uitdagingen komen in de nabije toekomst op gemeenten af? Om die vragen feitelijk te kunnen beantwoorden zijn cijfers en...

Artikelen

Jeugdhulp na seksueel geweld

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Artikelen

Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2017, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs...

Artikelen

Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2015

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2015 , naar postcode, buurt en leeftijd

Cijfers

Stapeling sociaal domein, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere...

Cijfers

Jongeren met jeudgzorg naar reden beëindiging, 2016

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016, naar reden beëindiging van het traject.

Cijfers

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 ontvingen 103 duizend jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op een aandeel van ongeveer 3 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal jongeren in jeugdzorg, Kerkrade is echter de gemeente met...

Artikelen

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 1e halfjaar 2017

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Cijfers