Zoekresultaten

103 resultaten voor keyword:jeugdbescherming
103 resultaten voor keyword:jeugdbescherming

Pagina 1 van 5

Jeugdhulp na seksueel geweld

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Artikelen

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Cijfers

Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12...

Artikelen

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; kenmerken, regio, 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar persoonskenmerken en regio

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Artikelen

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Ontwikkeling van het aantal jongeren met jeugdzorg tussen 2011 en 2016

Artikelen

428 duizend jongeren in jeugdzorg

Bijna 1 op de 10 jongeren (tot 23 jaar) krijgt in 2018 jeugdzorg. Het aantal jongeren in de jeugdzorg stijgt vanaf 2015

Artikelen

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2019.

Cijfers

Simulaties vernieuwd woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Cijfers

De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en...

Cijfers

Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019

Van alle trajecten jeugdhulp die zijn afgesloten in het 2e halfjaar van 2019 wordt per gemeente in beeld gebracht of de betreffende jongere in de periode tot en met 30 juni 2020 opnieuw een...

Cijfers

Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Cijfers

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Cijfers

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Cijfers

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Cijfers

Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgerichte opvang en gesloten plaatsing) in het eerste halfjaar van de jaren 2017-2020, waarbij de jeugdhulp is geleverd door...

Cijfers

Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019

Per jeugdregio worden voor de jaren 2015 tot en met 2019 de beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen uitgesplitst naar de reden van beëindiging.

Cijfers

366 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2019

In het eerste halfjaar van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg

Artikelen

443 duizend jongeren met jeugdzorg in 2019

In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg.

Artikelen

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Ruim 1 op de 12 jongeren ontvangt jeugdzorg in eerste helft 2020

Het aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt daalde in de eerste helft van 2020 met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, tot 356 duizend. Er werden ook minder nieuwe...

Artikelen

380 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2021

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren.

Artikelen

Toeslagenaffaire heeft kans op kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze...

Artikelen