Zoekresultaten

770 resultaten voor keyword:inkomens
770 resultaten voor keyword:inkomens

Pagina 29 van 31

Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau

Kenmerken huishoudens met lage inkomens en inwoners met een migratieachtergond uit Midden- en Oost-Europese landen op postcodeniveau

Cijfers

Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector

Omzet en inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, 2018-2020

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid en Inkomen en bestedingen.

Artikelen
Artikelen

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Cijfers

Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022

Personen in gemeente Groningen die gebruik maken van huishoudelijke hulp, uitgesplitst naar inkomen, 1 oktober 2022

Cijfers

De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer gespaard dan in de voorgaande jaren. Dit komt doordat het beschikbaar inkomen steeg terwijl er (mede door de coronacrisis) veel minder geconsumeerd...

Publicaties

Statistisch Bulletin no. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bevolking; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen; Internationale handel; Macro-economie; Prijzen

Artikelen

Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019

Tabellen over de zorgkosten en het gemeentepakket in de gemeente Schagen en uitgesplitst naar leeftijd en inkomen.

Cijfers

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers

inkomen naar kenmerken en wijk/buurt 2017 en 2018

Tabellen over inkomen en inkomensverdeling naar wijken en buurten

Cijfers

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens

Cijfers

Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

Het gebruik van drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (namelijk SEEH, ISDE en NWF) naar achtergrondkenmerken van aanvragers en hun woningen voor 2021 en 2022.

Cijfers

Sociaaleconomische trends

Tijdreeks van Sociaaleconomische trends

Overig

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR, 2005-2014

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenscategorieën

Cijfers

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en –vermogen in de gemeente Eindhoven, 2014-2020

Cijfers

Monitor Warmtefonds 0%-leningen, 2021-2023

Het aantal huishoudens met een reguliere lening of een lening met 0% rente bij het Nationaal Warmtefonds in de periode januari 2021 tot en met februari 2023, voor en na introductie van het 0%-tarief...

Cijfers

Loopbaan of bijbaan als zzp'er?

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen,...

Artikelen

De mensen van Groningen

Op verzoek van de gemeente heeft het UDC samen met de onderzoeksafdeling van Groningen een clusteranalyse uitgevoerd op de inwoners.

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Marco-economie en Prijzen.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Cijfers

Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie

Waar bestaan de bijverdiensten van de verschillende sociaaleconomische categorieën uit?

Publicaties
Cijfers