Zoekresultaten

107 resultaten voor keyword:inkomen en vermogen
107 resultaten voor keyword:inkomen en vermogen

Pagina 3 van 5

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner

Loonverschillen mannen en vrouwen tussen 2008 en 2016 gedaald

Artikelen

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart 2018

Beschrijving van de staat van de brede welvaart in Nederland

Publicaties

Toelichting Monitor Brede Welvaart

Toelichting op de wijze waarop de Monitor Brede Welvaart 2018 is samengesteld.

Artikelen

Lager opgeleiden minder gezond en tevreden

Mensen met een lage opleiding voelen zich minder vaak gezond, zijn minder tevreden en verdienen minder

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten

Publicaties

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

Artikelen

65-plusser besteedt naar verhouding groot deel inkomen

Huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner consumeren minder maar hebben ook een lager besteedbaar inkomen.

Artikelen

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches

Verschuivingen in de werkgelegenheid hangen samen met hoe afhankelijk bedrijven zijn van ICT.

Artikelen

ICT, werkgelegenheid en beloning vanaf 2001

De relatie tussen technologische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Artikelen

Jaaroverzicht 2016

CBS-jaaroverzicht 2016

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 47

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 39

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 29

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Ongelijkheid in welvaart stabiel

De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid.

Artikelen

Welvaart in Nederland 2016

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Statistisch Bulletin nr. 17

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

CBS nota brede welvaart en duurzaamheid

CBS-nota die ingaat op een aantal vragen van de parlementaire werkgroep op het gebied van “GDP and beyond”.

Artikelen

Nederland zakt naar derde plek EU-ranglijst bbp per hoofd

De omvang van de economie (het bbp) per hoofd van de bevolking lag vorig jaar in Nederland 31 procent boven het gemiddelde in de EU. Daarmee is Nederland van plaats 2 naar 3 gedaald op de ranglijst...

Artikelen

Nederlandse economie steeds groener

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse...

Artikelen

Aandeel Nederland en EU in wereldeconomie sinds 1980 gehalveerd

Het aandeel van Nederland en de EU in de totale wereldeconomie in 35 jaar tijd bijna gehalveerd. Dat komt met name door de sterke groei van China en andere opkomende landen.

Artikelen

Welzijn bevolking hoog op de agenda

Economische groei en materiële welvaart nemen vaak een centrale rol in wanneer het gaat over de stand van zaken in een land. Maar economische vooruitgang gaat niet altijd samen met maatschappelijke...

Artikelen

Parlementaire commissie onderzoekt bredere opvatting over welvaart

Is het bruto binnenlands product (bbp) als maat voor de economische groei en materiële welvaart voldoende of moeten er bij het meten van welvaart ook andere elementen worden meegenomen?

Artikelen

Kwaliteit van leven 2015

Geld maakt niet gelukkig is een bekende uitspraak ter relativering van het belang van een hoog inkomen of vermogen. Er bestaat een brede consensus dat de kwaliteit van leven niet alleen door welvaart...

Publicaties