Zoekresultaten

2508 resultaten voor keyword:industrie
2508 resultaten voor keyword:industrie

Pagina 99 van 101

Artikelen

Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie een even grote werkvoorraad hebben als een maand eerder. Er wordt...

Artikelen

Ondernemers industrie minder somber

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -4,8 in november naar -1,3 in december.

Artikelen
Artikelen

Producentenvertrouwen vrijwel onveranderd

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 tegen -1,3 in december.

Artikelen
Artikelen

Industrie verwacht nauwelijks extra investeringen

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 1 procent meer te investeren dan in 2012.

Artikelen

Stemming ondernemers industrie verslechterd

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -2,6 tegen -1,5 in februari.

Artikelen

Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,2 procent gekrompen. Vooral de delfstoffenwinning en de energiebedrijven zagen hun productie fors dalen door de verminderde vraag...

Artikelen
Artikelen

Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verslechtert.

Artikelen

Stemming ondernemers industrie iets verslechterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni.

Artikelen
Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan in de vorige maanden.

Artikelen

Ondernemers en consumenten verwachten prijsstijgingen

In de laatste maanden van 2010 liepen zowel de afzetprijzen van de industrie als de consumentenprijzen op. Als de verwachtingen van ondernemers en consumenten uitkomen, zullen de prijzen de komende...

Artikelen

Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie iets minder werkvoorraad hebben dan een maand eerder. Er wordt...

Artikelen

Afzetprijzen industrie 10 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november bijna 10 procent hoger dan in november 2009.

Artikelen

Afzetprijzen industrie 9 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 9 procent hoger dan in oktober 2009. Daarmee was de prijsstijging even groot als in september.

Artikelen
Artikelen

Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie weer iets positiever is. De gerealiseerde productie is licht toegenomen en...

Artikelen

Krimp voorraden industrie kleiner

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in september bijna 1 procent kleiner dan in september 2011. De krimp was kleiner dan in augustus, toen de voorraden met bijna 3 procent afnamen...

Artikelen

Afzetprijzen Industrie 15 procent lager

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 15 procent lager dan in juli 2008. In juni waren de producten van de industrie 14 procent goedkoper dan een jaar eerder. Sinds november 2008...

Artikelen

Stemming ondernemers industrie iets slechter

Ondernemers in de industrie waren in september 2009 iets somberder gestemd. Het Nederlandse producentenvertrouwen kwam uit op -9,8, tegen -9,3 in augustus. De marginale verslechtering volgt op een...

Artikelen

Afname afzetprijzen industrie minder sterk

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 12,5 procent lager dan in augustus 2008. De prijsdaling is minder groot dan in juli. Toen waren de producten van de industrie 15 procent...

Artikelen

Stemming ondernemers industrie verbeterd

Ondernemers in de industrie waren in oktober minder somber gestemd dan in september. Het producentenvertrouwen steeg van -9,8 naar -7,8.

Artikelen