Zoekresultaten

87 resultaten voor keyword:huurwoningen
87 resultaten voor keyword:huurwoningen

Pagina 2 van 4

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, Huishoudkenmerken, Woningkenmerken, Marges

Cijfers

Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of huurder, regio, woningkenmerken, perioden, marges

Cijfers

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2020 als 1 januari 2021 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers

Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020

Stand van de woningvoorraad naar eigendom op 1 januari 2021 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendom in 2020 per regio.

Cijfers

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers

Woningvoorraad op 1 januari 2020 en mutaties 2019

Stand van de woningvoorraad naar eigendom op 1 januari 2020 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendom in 2019 per regio.

Cijfers

Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Cijfers

Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Cijfers

Huurders minder tevreden met woning

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor.

Artikelen

Meer koopwoningen in de verhuur

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 73 duizend...

Artikelen

Woonlasten ten opzichte inkomen niet verder gestegen

De woonquote, het deel van het besteedbaar inkomen dat aan woonlasten wordt uitgegeven, is ten opzichte van 2015 niet verder toegenomen. Voor huurders bleef de woonquote nagenoeg gelijk, voor...

Artikelen

Bijna half miljoen woningen in particuliere verhuur

In 2018 bezaten ruim 280 duizend personen een of meer woningen voor de verhuur. Deze particuliere verhuurders verhuurden samen ruim 475 duizend woningen. Dat is 6 procent van de totale woningvoorraad.

Artikelen

Laagste huurstijging sinds 2010

De ontwikkeling van de huren in 2017

Artikelen

Kwart minder nieuwbouw door woningcorporaties

Veranderingen in de woningvoorraad van woningcorporaties door sloop, nieuwbouw en verkoop.

Artikelen

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

Artikelen

Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)

Cijfers

Corporatiebezit neemt af

Ontwikkelingen in de woningvoorraad naar eigendomssituatie (koop- of huurwoning, corporatiewoning of overige verhuurder)

Artikelen

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Veel kleine particuliere huurwoningen in Amsterdamse Pijp

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS een maatwerktabel samengesteld van de woningvoorraad op 1 januari 2014 per 4-cijferig postcodegebied. De...

Artikelen

Aantal verleende bouwvergunningen daalt niet verder

In de eerste helft van 2014 zijn ruim 15 duizend vergunningen afgegeven, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de...

Artikelen

Historisch dieptepunt verleende bouwvergunningen

Het aantal verleende bouwvergunningen daalt al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 valt het aantal bouwvergunningen sterk terug. In het eerste kwartaal van dit jaar...

Artikelen