Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:horeca
56 resultaten voor keyword:horeca

Pagina 2 van 3

Meer ondernemers positief over bedrijfsresultaat 2021 dan over 2020

Bijna 71 procent van de ondernemers verwacht een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2021. Een jaar geleden was dit voor 2020 ruim 62 procent.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen lager begin 2022

Het ondernemersvertrouwen lag begin 2022 lager, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen.

Artikelen

Voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven

In 2021 kwamen er 163 duizend bedrijven bij, een groei van 8,5 procent. Daardoor telde Nederland op 1 januari 2022 voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven.

Artikelen

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Artikelen

Ondernemers optimistischer voor 2022

Ondernemers verwachten in 2022 meer te gaan investeren, een hogere omzet en meer personeel. Voor 2022 zijn de verwachtingen van ondernemers niet alleen positiever dan een jaar geleden voor 2021, de...

Artikelen

Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020

Tabel met omzetontwikkeling mkb detailhandel en horeca in de binnenstad van Utrecht in alle kwartalen van 2019 en 2020.

Cijfers

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.

Cijfers

Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2020

Cijfers

Toelevering drankenindustrie aan horeca gehalveerd in 2020

De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. Dit komt neer op een krimp van 5,1 procent van de totale productie van de...

Artikelen

Corona en de horeca

Van alle bedrijfstakken in Nederland kromp de horeca in 2020 met 40,6 procent het meest. In dit artikel wordt in kaart gebracht wat er achter dit macro-cijfer schuilgaat.

Publicaties

Ondernemersvertrouwen hoger aan begin derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin het derde kwartaal van 2021 verder toe en bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008.

Artikelen

Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot...

Artikelen

Ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die coronasteunmaatregelen gebruikten

Tussen april 2020 en eind maart 2021 werden ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die gebruikmaakten van ten minste één steunmaatregel van de overheid in verband met corona.

Artikelen

Toename aantal horecavestigingen ondanks corona

In 2020 nam het aantal horecavestigingen met 5 procent toe.

Artikelen

Meeste bedrijven hadden geen extra extern vermogen nodig vanwege corona

Verreweg de meeste bedrijven hadden geen behoefte om vanwege de coronacrisis extern vermogen aan te trekken.

Artikelen

Minder faillissementen na corona dan in veel EU-landen

Het aantal faillissementen ligt in Nederland op een historisch laag niveau. Sinds de coronacrisis nam dit aantal kwartaal op kwartaal af, maar binnen de Europese Unie (EU) is een tegengestelde...

Artikelen

8 procent van bedrijven verkoopt via online platform

Zo'n 8% van de bedrijven brengen hun goederen en diensten aan de man via een zogeheten online platform. De platformverkopen zorgden voor ongeveer 1% van de omzet van de bedrijven in Nederland

Artikelen

Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020

Omzetontwikkeling en –niveau MKB van de horeca in de gemeente Rotterdam, 2017-2020

Cijfers

Ondernemers positiever, maar nog niet alle bedrijfstakken optimistisch

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis voorzichtig positief, al zijn veel bedrijfstakken nog steeds somber...

Artikelen

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2013-2020

Cijfers

Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak

De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden...

Artikelen

Ondernemers in door corona getroffen bedrijfstakken somber

Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2021 iets afgenomen en nog steeds negatief. Het vertrouwen van direct door de lockdownmaatregelen getroffen bedrijfstakken is afgenomen,...

Artikelen

16 procent minder bedrijven opgericht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 zijn 16 procent minder bedrijven opgericht dan in het derde kwartaal van 2019. Dat is grootste daling in acht jaar tijd.

Artikelen

2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit...

Artikelen

Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020

Onderzoek naar banen van werknemers bij bedrijven die vanuit de NOW-regeling gedurende maart tot en met juli 2020 een uitkering hebben aangevraagd en ontvangen.

Cijfers