Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:handelspartners
46 resultaten voor keyword:handelspartners

Pagina 2 van 2

Letland: één van de kleinere handelspartners

Letland is van alle EU-landen bijna de kleinste handelspartner van Nederland. Aan de invoerkant is alleen de invoerwaarde van goederen uit Malta en Cyprus nog lager. Bij de uitvoerkant ligt...

Artikelen

Belangrijkste handelspartners van Nederland

In de publicatie 'Belangrijkste handelspartners van Nederland' wordt de goederenhandel van Nederland met 40 landen beschreven. Het gaat hierbij om de belangrijkste handelspartners per continent.

Artikelen

Importeurs handelen met minder landen dan exporteurs

In 2008 telde Nederland ruim 14 duizend goederenimporteurs en –exporteurs. Zij handelen meestal met een beperkt aantal landen. Veruit de meeste handelaren doen zaken met EU-landen, maar zij...

Artikelen

Nederland exporteert steeds meer naar de andere Benelux-landen

In september bestaat de Benelux 65 jaar. De Nederlandse goederenhandel met de andere Benelux-landen is in de periode 1946-2008 sterk gestegen.

Artikelen
Artikelen

Groei uitvoer naar de Verenigde Staten zwakt af

Ondanks de sterke val van de dollar groeide de uitvoer naar de Verenigde Staten in 2007 nog ongeveer even hard als de totale Nederlandse uitvoer. De groei lag echter wel aanmerkelijk lager dan in de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen