Zoekresultaten

131 resultaten voor keyword:goederenvervoerbedrijven
131 resultaten voor keyword:goederenvervoerbedrijven

Pagina 3 van 6

Transport en mobiliteit 2015

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht:...

Publicaties

Kwartaalmonitor Transport en logistiek, eerste kwartaal 2015

De transportbedrijven zetten in het eerste kwartaal van 2015 bijna 2 procent meer om. Ondernemers zijn positief gestemd over hun omzetverwachtingen in de komende periode. Het aantal faillissementen...

Artikelen

Omzet verhuizers ook in eerste kwartaal 2015 in de lift

De verhuizers hebben in het eerste kwartaal van 2015 bijna 6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg de omzet voor het zesde kwartaal op rij. Het is sinds...

Artikelen

Bijna kwart werknemers zegt belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden te missen

Vorig jaar miste 23 procent van alle werknemers belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te...

Artikelen

14 procent hogere prestatiebeloningen in 2013

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro.

Artikelen

Transport zet positieve koers voort

De omzet van de transportsector steeg in 2014 met ruim 2 procent en bereikte daarmee het hoogste peil sinds de crisis. Alle branches hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.

Artikelen

Kwartaalmonitor Transport en logistiek, vierde kwartaal 2014

De omzet in de transportsector steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 2,1 procent. De transportsector is voor het eerste kwartaal van 2015 minder optimistisch gestemd dan in het voorgaande...

Artikelen

Nederlands National Energy Outlook 2014

Engelse samenvatting van de Nationale energieverkenning 2014

Publicaties

Omzet transportsector zet stijgende lijn voort

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij.

Artikelen

Kwartaalmonitor transport en logistiek derde kwartaal 2014

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij. De...

Artikelen

Meeste transport over land en water niet verder dan 300 kilometer

Negentig procent van de goederen die in Nederland worden geladen in een wegvoertuig, een binnenvaartschip of een trein gaat vervolgens niet verder dan 300 kilometer. Het betreft hier het...

Artikelen

Economic Radar of the Sustainable energy sector in the Netherlands

This publication presents the objective of this study and some background information on the relevance of the sustainable energy sector for the Dutch economy.

Artikelen

Kwartaalmonitor transport en logistiek tweede kwartaal 2014

De omzet van transportondernemend Nederland steeg in het tweede kwartaal van 2014 met bijna 2 procent. Ook in de voorgaande kwartalen noteerde het CBS een omzetstijging. Het aantal faillissementen...

Artikelen

Omzet transport voor vierde jaar op rij in de plus

De transportsector heeft in het tweede kwartaal van 2014 bijna 2 procent meer omzet gedraaid dan een jaar geleden. De omzet stijgt al vier jaar lang op rij. De totale omzet ligt nog wel ruim 2...

Artikelen

Traffic intensity as indicator of regional economic activity

In this study it is shown that it is possible to construct indicators of regional economic activity based on local traffic intensity data. Sensor readings on traffic flow from the NDW database were...

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2012

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de...

Publicaties

Kwartaalmonitor transport en logistiek eerste kwartaal 2014

De omzet van transporterend Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2014 licht. De stijgende lijn die in 2013 is ingezet, zette zicht door. Het aantal faillissementen nam af en de export van...

Artikelen

Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood (inwoners), div. kenmerken, 1996-2011

Personen overleden door een niet - natuurlijke dood: zelfdoding, moord, verkeers-/bedrijfs-/privé-ongevallen en overig/onbekend

Cijfers

Helft Europees wegvervoer bouwgerelateerd

De helft van het door Europese wegtransporteurs vervoerde gewicht aan goederen is bouwgerelateerd. De aandelen per vervoersland lopen sterk uiteen. Ook voor de Nederlandse transporteurs zijn...

Artikelen

Kwartaalmonitor transport en logistiek vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 lag de omzet binnen de transportsector 1 procent hoger dan een jaar eerder. De luchtvervoerders drukten de omzet van de transportsector. Zij zagen hun omzet teruglopen...

Artikelen

Omzet transportsector stijgt licht

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2013 met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook over heel 2013 nam de omzet met bijna 1 procent toe tot een jaaromzet...

Artikelen

Minder Nederlands goederentransport over de weg

Het goederenvervoer over de weg door Nederlandse transporteurs was in 2012 flink lager dan in 2005. Oost-Europese landen (vooral Polen) spelen een steeds grotere rol. Wel deden Nederlandse...

Artikelen

Eén op de drie bedrijven verzendt elektronische facturen

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die...

Artikelen