Zoekresultaten

1003 resultaten voor keyword:gemeenten
1003 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 39 van 41

Personenauto’s naar brandstof

Cijfers over het aantal motorvoertuigen naar type brandstof in de gemeente.

Overig

Hulpbestanden tijdreeksen

Hulpbestanden om gebieden die heringedeeld zijn toch door de tijd te kunnen vergelijken

Overig

Dashboard Jeugdzorg

Dit dashboard geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland.

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Locatiescan: nieuw innovatief product voor ondernemers

De locatiescan brengt de vestigingsgemeente of -wijk in kaart in de vorm van een rapport

Overig

Wijk- en buurtkaart 2023

De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 (244 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

Clusteranalyse: kenmerken van groepen inwoners

De inwoners van de gemeente, in dit geval de gemeente Eindhoven, zijn op basis van verschillende kenmerken ingedeeld

Overig

EMU-enquête 2023 periode: 2022 t/m 2024

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2022 t/m 2024

Overig

Iv3-model gemeenten 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2023.

Overig

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Doelgroepanalyse bijstand

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de

Overig

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 is het aantal gemeenten gelijk gebleven aan 2019

Overig

Wijk- en buurtkaart 2022

De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 (244 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

Nederland regionaal

Nederland regionaal

Overig

Nieuwsbrief Regionaal

Overzicht van door CBS gepubliceerde Nieuwsbrieven voor gemeenten

Overig

Gemeente Op Maat 2010

De publicatie Gemeente Op Maat 2011 bevat per gemeente een statistisch overzicht. De 431 publicaties zijn alfabetisch gesorteerd en gratis beschikbaar als pdf.

Overig

Heroverweging en bijstelling schooladvies

Kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen zowel een toetsadvies als een advies van de leerkracht over welk schooltype voor het voortgezet onderwijs het beste bij hen past.

Overig

Economische groei

Gemeenten zijn verplicht indicatoren te leveren ten behoeve van hun begroting.

Overig

Kansrijk van Start

Onderzoek naar potentiële risicofactoren van een ongezonde en ongelijke start in het leven van het pasgeboren kind. De kenmerken die meegenomen zijn in het onderzoek gaan over het kind zelf, de...

Overig

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2019

Dit is de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is het aantal gemeenten afgenomen met 25, zodat het aantal gemeenten in Nederland 355 bedraagt

Overig

Waar wonen de meeste hoogopgeleiden?

Mensen die uit andere delen van Nederland naar de Randstad trekken, komen vaak om te studeren of om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten nadat zij elders een studie hebben afgerond

Overig

Waar zijn de meeste banen?

Voldoende werk is van cruciaal belang voor de vitaliteit van een regio.

Overig