Zoekresultaten

1043 resultaten voor keyword:gemeenten
1043 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 1 van 42

Woonsituatie 75-plussers, 2016

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2017 en 1e halfjaar 2018

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Opleidingsniveau van paren

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Cijfers

Vergunninghouders in de gemeente Utrecht, 2014-2016

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Woningtypen van huishoudens, 2015

Cijfers over de woningtypen van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Cijfers

Bevolking naar migratieachtergrond

Inwoners met verschillende migratieachtergronden wonen ongelijk verdeeld over Nederland

Artikelen

150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei 2016 telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Dat aantal stijgt al sinds 1996.

Artikelen

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2019

Dit is de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden.

Cijfers

Vergunninghouders in de gemeente Utrecht

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Cijfers

Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw. 2017

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

1 894 zelfdodingen in 2016

Aantal zelfdodingen stijgt al enkele jaren, gerelateerd aan bevolkingsopbouw blijft zelfdodingscijfer sinds 2013 gelijk

Artikelen

Verhuiskaart Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Artikelen

Waddeneilanden grootste aandeel bestelauto’s

Er zijn relatief veel bestelauto's op de Waddeneilanden, vooral op Vlieland

Artikelen

Jonge-vrouwenoverschot in veel universiteitssteden

In veel studentensteden en grote steden wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In de meeste gemeenten is er in de bevolking van 20 tot 25 jaar juist een (klein) mannenoverschot.

Artikelen

Minder meldingen van discriminatie in 2015

Een belangrijk deel van de discriminatiemeldingen bij gemeenten gaat over discriminatie op grond van herkomst

Artikelen

Areaal bloembollen blijft groeien

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen

Artikelen

Clusteranalyse: kenmerken van groepen inwoners

De inwoners van de gemeente, in dit geval de gemeente Eindhoven, zijn op basis van verschillende kenmerken ingedeeld

Overig

In- en uitstroom Wmo, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Cijfers

Inwoners per gemeente

Inwoners per gemeente, mannen en vrouwen, de grootste gemeenten, regionale bevolkingsdichtheid

Dashboards

Gemeenten heffen in 2019 meer dan 10 miljard euro

Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Jongeren en ouderen per gemeente

Jongeren en ouderen per gemeente. Regionale vergrijzing

Dashboards

Nieuwe editie Trends in Nederland

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2018. Daarin ook een beschrijving van trends op het gebied van...

Artikelen

(Personen met) re-integratievoorzieningen, 2017 q2

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de SRG

Cijfers