Zoekresultaten

467 resultaten voor keyword:duurzaamheid
467 resultaten voor keyword:duurzaamheid

Pagina 3 van 19

Adaptation and mitigation expenditures due to climate change of the general government 2007-2010

Climate change is high on the political agenda at all levels. In the scientific world there is general consensus that economic and social pressures are contributing to climate change. This report is...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 17

Het Bulletin van deze week bevat: Conjunctuurgegevens

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Lichte afname consumptie

De totale consumptie was in het derde kwartaal 0,2 procent lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de daling nog 0,6 procent. Het lichte herstel is te danken aan een verdere...

Artikelen

Duurzaam aan het werk na re-integratie?

Sociaal Bestek, april 2013

Artikelen

Consumptie huishoudens gestegen

De consumptie door huishoudens is in het tweede kwartaal van 2014 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een daling van 1 procent. De...

Artikelen
Artikelen

CBS nota brede welvaart en duurzaamheid

CBS-nota die ingaat op een aantal vragen van de parlementaire werkgroep op het gebied van “GDP and beyond”.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Cijfers

Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2005 en 2006

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS-CvB) berekend hoeveel personen die...

Artikelen
Artikelen

Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties

Bevolkingstrends 3e kwartaal. Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 4

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 52

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 31

Het Bulletin van deze week bevat Conjunctuurgegevens.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Conjunctuurgegevens en Dienstverlening.

Artikelen
Artikelen