Zoekresultaten

448 resultaten voor keyword:duurzaamheid
448 resultaten voor keyword:duurzaamheid

Pagina 3 van 18

Belang milieusector in Nederlandse economie neemt toe

De toegevoegde waarde van de milieusector in 2016 was 15,8 miljard euro, oftewel 2,2 procent van het bruto binnenlands product. In 2001 was het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie...

Artikelen

Meeste mensen handelen in huis energiebewust

Mensen die zeggen dat zij geven om het milieu zijn in hun gedrag energiebewust

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de energievoorziening in 1990-2017.

Publicaties

Brede welvaart stijgt

De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar drie van de 21 zogeheten brede-welvaartstrends neerwaarts: het aantal mensen met overgewicht, de...

Artikelen

Toelichting mDNI

Uitleg van het concept Milieuduurzaam Nationaal Inkomen(mDNI) en berekening voor 2015

Artikelen

Brede welvaart niet gelijk verdeeld

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een...

Artikelen

Nederlandse broeikasgasvoetafdruk in 2017 gestegen

De broeikasgasvoetafdruk is, na een dalende trend sinds 2008, volgens de eerste berekening in 2017 weer toegenomen: van 14,2 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2016 naar 15,4 ton in 2017. Dit is een...

Artikelen

Monitor Brede Welvaart 2018

Beschrijving van de staat van de brede welvaart in Nederland

Publicaties

Toelichting Monitor Brede Welvaart

Toelichting op de wijze waarop de Monitor Brede Welvaart 2018 is samengesteld.

Artikelen

Meer duurzame cacao verwerkt

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht is erkend duurzaam gecertificeerd.

Artikelen

Onderzoeksrapport: Verbruik duurzame cacao in Nederland

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Artikelen

Publieksrapport: Verbruik duurzame cacao in Nederland

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Artikelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen

Tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals

Artikelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland

Tweede publicatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland

Publicaties

Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit?

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

Artikelen

CBS brengt groene groei in beeld

economische groei zonder aantasting van het milieu

Artikelen

Werkgelegenheid in de milieusector toegenomen

Ontwikkelingen op het gebied van Groene Groei

Artikelen

Achtergrondinformatie en dataoverzicht Groene Groei

In dit document staat beschreven hoe Groene groei groei tot stand is gekomen

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2016

Verbruik van hernieuwbare energie in relatie tot totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Uitbreiding beleidsindicatoren Groene Groei

Uitbreiding met 28 (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei.

Artikelen

Geen toename van bedreigde dier- en plantensoorten

Een kleine 40 procent van de Nederlandse dier- en plantensoorten wordt bedreigd.

Artikelen

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsvisualisatie

Dashboards

Domeinen van duurzaamheid

Domeinen van duurzaamheid, visualisatie

Dashboards