Zoekresultaten

115 resultaten voor keyword:cultuur
115 resultaten voor keyword:cultuur

Pagina 4 van 5

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Urban Audit V - Nederlandse steden in Europees perspectief

Deze tabellen zijn afkomstig uit het project Urban Audit, waarin voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) vergelijkbare informatie is verzameld over de leefsituatie in steden met meer dan 50...

Cijfers

Urban Audit V 2012, Nederlandse steden in Europees perspectief

In 2012 is de vijfde Urban Audit uitgevoerd door Eurostat. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 11

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Statistisch Bulletin nr.41

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Trust and Dissemination in Official Statistics

We discuss the relation between trust and statistical dissemination, drawing on examples from the Netherlands and comparing with other European countries. Dutch citizens have a fair amount of...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Binnensteden en hun bewoners

Steeds meer mensen kiezen voor het wonen in de binnenstad. De nabijheid van voorzieningen als winkels, horeca en theater en de aanwezigheid van verschillende culturen zijn voordelen voor...

Artikelen

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten, 2001, 2005 en 2009

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten in de jaren 2001, 2005 en 2009. De verschillen in het voorzieningenniveau tussen de landelijke en stedelijke gemeenten...

Cijfers

Maatwerktabellen kunstenaars met een WWIK-uitkering in 2007 en 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de Stichting Kunstenaars, Cultuur en Ondernemerschap (Kunstenaars&CO) maatwerktabellen samengesteld over kunstenaars die in 2007 en 2008...

Cijfers

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en...

Publicaties

Leven in Nederland 2009: gemeenten becijferd en beschouwd

In Leven in Nederland 2009 interpreteert en verkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gevolgen van lokaal beleid en analyseert en beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de...

Artikelen

Bruikbaarheid attribuut verloonde uren voor koppeling met uren kinderopvang

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het attribuut verloonde uren in de...

Cijfers

Sterke groei zelfstandigen zonder personeel

Sociaalecononomische trends, 3e kwartaal 2009

Artikelen

Arbeidsmobiliteit van onderwijspersoneel 2004-2008

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS maatwerktabellen berekend over de instroom en de uitstroom van...

Cijfers

Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset bevat een aantal demografische kenmerken van gepromoveerden in Nederland in 2007. Het onderzoek is onderdeel van een internationale studie naar loopbanen van gepromoveerden en is...

Artikelen

Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg.

Artikelen

Rijk houdt minder over in 2007

In 2007 bedroegen de inkomsten van het Rijk 153,3 miljard euro. Dat is 8,1 miljard euro meer dan in 2006. De uitgaven namen met 8,9 miljard euro toe. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor...

Artikelen

Cultuur en maatschappij niet meer meest populair bij meisjes in havo 4

In 2007/’08 hebben meisjes in de 4e klas van het havo veel minder vaak het profiel Cultuur en maatschappij gekozen dan in de schooljaren daarvoor.

Artikelen

Verbinding

eYe 2, februari 2008

Artikelen
Artikelen