Zoekresultaten

117 resultaten voor keyword:cultuur
117 resultaten voor keyword:cultuur

Pagina 3 van 5

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten, 2001, 2005 en 2009

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten in de jaren 2001, 2005 en 2009. De verschillen in het voorzieningenniveau tussen de landelijke en stedelijke gemeenten...

Cijfers

Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021

Cijfers over gebruik, accounts en licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek, periode 2015-2021.

Cijfers

Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021

Cijfers over het aantal bibliotheekleden op peilmoment eind maart 2021 naar regio, persoonskenmerken en kenmerken van het huishouden.

Cijfers

Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*

Cijfers over gebruik, accounts en licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek, periode 2015-2020*

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Cijfers

Satellietrekening cultuur en media 2018

Naast de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie en de verschillende goederen, diensten en bedrijfstakken die daarbij een rol spelen, zijn de verschillende cultuur- en...

Publicaties

Werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen.

Cijfers

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2016

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Cijfers

Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten dat georganiseerd is binnen openbare bibliotheekorganisaties, over de jaren 2017-2021.

Cijfers

Bruikbaarheid attribuut verloonde uren voor koppeling met uren kinderopvang

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het attribuut verloonde uren in de...

Cijfers

Statistisch Bulletin nr.41

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van...

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen

Artikelen

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Concerten trekken meer publiek dan ooit

Klassieke concerten en popconcerten op de Nederlandse professionele podia trokken in 2018 bijna 9,7 miljoen bezoeken

Artikelen

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Onder de sector cultuur, sport en recreatie vallen bedrijven en instellingen actief in kunst, cultuur, kansspelen, natuurbehoud, sport en recreatie, en bibliotheken en musea.

Artikelen

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Artikelen
Artikelen

Kiezers ervaren economie al jaren als grootste probleem

Nederlandse kiezers maken zich de laatste jaren vooral zorgen over economie en financiën, maar zien ook een bedreiging van de cultuur. Dat blijkt uit de vandaag bij het CBS verschenen publicatie over...

Artikelen

Individuele museumbezoeken, 2012-2020

Vooral minder museumbezoek van ouderen en mensen met een beperking

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2019*

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten dat georganiseerd is binnen openbare bibliotheekorganisaties, over de jaren 2017-2019*

Cijfers