Zoekresultaten

4204 resultaten voor keyword:conjunctuur
4204 resultaten voor keyword:conjunctuur

Pagina 164 van 169

Matige groei export in maart

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 3 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is lager dan die in de voorgaande maanden. Het volume van de invoer nam met bijna 7 procent toe.

Artikelen

Stijging afzetprijzen industrie even groot

De afzetprijzen van de industrie waren in mei 10,5 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was vrijwel gelijk aan die in april. Daarvoor liep de prijsstijging nog sterk op.

Artikelen

Industrie positief over investeringen in 2011

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 25 procent meer te investeren dan in 2010. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de investeringsverwachtingen van de industrie.

Artikelen

Producentenvertrouwen weer iets omlaag

Het producentenvertrouwen is in juli voor de tweede maand op rij gedaald. De indicator kwam uit op -2,4 tegen -0,7 in juni.

Artikelen
Artikelen

Uitvoer fors hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 14 procent groter dan een jaar eerder. In mei was dit nog ruim 16 procent. Bij deze cijfers moet in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume...

Artikelen

Afname banen kleiner

In het tweede kwartaal waren er 81 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

Artikelen

Vertrouwen consumenten stijgt

De stemming onder consumenten is voor de tweede achtereenvolgende maand verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in augustus uit op -11, tegen -14 in juli. Hiermee is het...

Artikelen

Stemming ondernemers industrie verbeterd

Na dalingen in juni en juli is het producentenvertrouwen in augustus gestegen. De indicator kwam uit op 0,4, tegen -2,4 in juli. De ondernemers in de industrie waren vooral veel optimistischer over...

Artikelen

Toename afzetprijzen minder groot

Producenten in de industrie rekenden in juli 9 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. De toename was iets kleiner dan die in juni.

Artikelen

Uitvoer blijft fors groeien

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 13 procent groter dan een jaar eerder. Dit is evenveel als in juni. Voor het eerst lag het uitvoervolume ruim boven het niveau van twee jaar...

Artikelen

Stemming ondernemers industrie iets verbeterd

Het producentenvertrouwen is in oktober licht gestegen. De indicator kwam uit op 0,5, tegen -0,1 in september.

Artikelen

Exportgroei lager

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 14 procent. Het uitvoervolume bleef in september nog wel iets boven...

Artikelen

Industrie verwacht stijging investeringen in 2011

In 2011 verwachten ondernemers in de industrie 24 procent meer te investeren dan in 2010. Voor 2010 zijn de ondernemers in de industrie negatief gestemd. Ze verwachten 21 procent minder te investeren...

Artikelen

Exportgroei blijft hoog

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 9 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden op het hoogste...

Artikelen

Exportgroei blijft hoog

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 8 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden rond het...

Artikelen

Productiegroei industrie weer 5 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in december 5 procent hoger dan in december 2009. Deze productietoename is nagenoeg even groot als die in oktober en november. Hoewel de...

Artikelen

Forse exportgroei

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In november was dit nog bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in december met bijna 8...

Artikelen

Uitvoer in 2010 aanjager economie

De Nederlandse economie presteerde in 2010 veel beter dan in 2009. De economische groei kwam uit op 1,7 procent. In 2009 was er een historisch grote krimp van 3,9 procent. De uitvoer van goederen en...

Artikelen

Bedrijfsinvesteringen iets lager in december

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in december 2,1 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Meer werknemers aan het werk

In het vierde kwartaal van 2010 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in het vierde kwartaal van 2009. Dit is een stijging van 0,4 procent.

Artikelen
Artikelen

Meer vacatures bij bedrijven

Het aantal vacatures is licht toegenomen. Er waren eind december 130 duizend vacatures. Dit waren er 4 duizend meer dan eind september. Het waren de particuliere bedrijven die meer personeel zochten....

Artikelen
Artikelen