Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:collectieve arbeidsovereenkomst
46 resultaten voor keyword:collectieve arbeidsovereenkomst

Pagina 1 van 2

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Meer stakingen in 2022, maar minder stakers

In 2022 werd er 33 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen. Wel waren in 2022 minder werknemers betrokken bij de stakingen, waardoor er ook minder werkdagen verloren gingen.

Artikelen

Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021

Deze tabel beschrijft hoeveel procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar onder een reguliere CAO valt, uitgesplitst naar leeftijd in tienjaarsklassen, in de periode 2014-2021.

Cijfers

Meer stakingen in 2021

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.

Artikelen

Cao-loonstijging in eerste kwartaal 2,4 procent

In het eerste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is groter dan in 2021. Wel bleef de cao-loonontwikkeling ver achter bij de ontwikkeling van de...

Artikelen

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Artikelen

Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020

Deze tabellenset beschrijft werknemers van 15 tot 75 jaar die wel en niet onder een reguliere CAO vallen in de periode 2014-2020, hun gemiddelde inkomen en uitsplitsing naar vaste en flexibele...

Cijfers

Statistisch Bulletin 2021-05

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Industrie, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

In 2019 grootste cao-loonstijging in 10 jaar

De stijging van de cao-lonen in 2019 was met 2,5 procent de hoogste van het afgelopen decennium. De consumentenprijzen stegen echter nog iets harder, met 2,6 procent, volgens voorlopige cijfers.

Artikelen

In 2018 minder stakingen dan jaar eerder

In 2018 staakten werknemers 28 keer, in 2017 was dat 32 keer. Er gingen zo’n 67 duizend arbeidsdagen minder verloren dan een jaar eerder. In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De...

Artikelen

Vast en flexibel personeel bij overheid en onderwijs

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Cijfers

Grootste stijging cao-lonen in negen jaar

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 2,2 procent. De loonstijging bleef boven de stijging van de consumentenprijzen van 2,0 procent.

Artikelen

In 2017 meeste stakingen sinds 1989

Werknemers staakten 32 keer in 2017, de meeste stakingen en werkonderbrekingen in 29 jaar. Er waren niet eerder zoveel werknemers betrokken bij een staking.

Artikelen

Cao-lonen stijgen meer dan vorig jaar

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2018 met 1,7 procent

Artikelen

Cao-lonen in 2017 minder gestegen dan in 2016

De stijging van de cao-lonen over 2017 kwam uit op 1,5 procent

Artikelen

Maatwerk brancheverenigingen VBZ 2017

Statistische informatie over de deelnemers aan de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie samengesteld

Cijfers

Cao-lonen licht gestegen

De ontwikkeling van de cao-lonen in het derde kwartaal van 2017

Artikelen

Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers

Presentatie van de definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016.

Artikelen

Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2017 met 1,4 procent. Dat was minder dan de inflatie.

Artikelen

In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009

In 2016 stegen de cao-lonen met 1,9 procent. Dat is de grootste stijging sinds 2009.

Artikelen

Lonen: Cao-lonen stijgen verder

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Cao-lonen stijgen verder

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent.

Artikelen

Lonen: Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Weinig stakingsdagen in 2014

In 2014 zijn 25 stakingen geteld. Hieraan deden 10 duizend werknemers mee en er gingen in totaal 41 duizend arbeidsdagen verloren. Het aantal arbeidsgeschillen ligt in 2014 iets boven het gemiddelde...

Artikelen

Loonkosten nemen nauwelijks toe ondanks cao-loonstijging

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral door wijzigingen in...

Artikelen