Zoekresultaten

141 resultaten voor keyword:brede welvaart
141 resultaten voor keyword:brede welvaart

Pagina 2 van 6

Schokbestendigheid: Samenvatting

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Dashboards

Verdeling: Materiële welvaart

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema materiële welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Verdeling: Samenleving

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema samenleving naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Arbeid en vrije tijd

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema arbeid en vrije tijd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Verdeling: Samenvatting

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over verschillende...

Dashboards

SDG's: Samenvatting

Actuele cijfers over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een samenvattend overzicht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), en per SDG-doel worden de brede-welvaartsaspecten...

Dashboards

Hier en nu: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Dashboards

Materiële welvaart

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Materiële welvaart

Dashboards

Milieu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Milieu

Dashboards

Veiligheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Veiligheid

Dashboards

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal gaat over de diensten die de natuurlijke omgeving levert aan de economie, zoals grondstoffen en recreatie. Het gaat zowel over de randvoorwaarden om dit in de toekomst te kunnen...

Dashboards

Brede welvaart jongvolwassenen blijft achter

Mensen uit de leeftijdsgroepen tot 35 jaar hebben een lagere brede welvaart dan degenen uit de hogere leeftijdsgroepen. De jongste groep tot 25 jaar blijft niet alleen achter op indicatoren als...

Artikelen

Raamwerk

Alle begrippen, thema’s en indicatoren die in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden gebruikt zijn zorgvuldig gekozen aan de hand van een internationale richtlijn: de CES...

Dashboards

Kleuren

Wat betekenen de kleuren in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?

Dashboards

Het verhaal

Een korte uitleg waarom de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s wordt gemaakt, wat brede welvaart is, en hoe brede welvaart wordt gemeten.

Dashboards

Data en bronnen

Overzicht van de data en bronnen die zijn gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals en links naar spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2023 die kunnen...

Dashboards

Handleiding

Welkom in de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals! In 2024 is de website helemaal vernieuwd. Op deze pagina wordt beschreven hoe de website bedacht is en wat je er allemaal kunt...

Dashboards

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

De regionale economie 2023

Overzicht van de regionale ontwikkelingen aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven, arbeidsmarkt en brede welvaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare ramingen...

Publicaties

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Regionale brede welvaart verder toegenomen

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten. Over de periode 2015-2022 is de brede welvaart...

Artikelen

Hoge tevredenheid ondanks lage materiële welvaart in Caribisch Nederland

De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn tevreden met het leven, hoewel de materiële welvaart relatief laag is.

Artikelen
Artikelen