Zoekresultaten

141 resultaten voor keyword:brede welvaart
141 resultaten voor keyword:brede welvaart

Pagina 1 van 6

Definities

Wat is brede welvaart? Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de...

Dashboards

Verdeling: Stapeling

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over verschillende...

Dashboards

Afkortingen

Lijst met afkortingen die in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2024 worden gebruikt.

Dashboards

Corona

Wat is de invloed van corona op de statistieken van het CBS en op de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?

Dashboards

Later: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de beschikbare hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie, en de...

Dashboards

Sociaal kapitaal

Brede welvaart ‘later’: Sociaal kapitaal geeft de kwaliteit van sociale verbanden in de samenleving weer. Vertrouwen en sterke sociale relaties zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een...

Dashboards

Economisch kapitaal

Brede welvaart ‘later’: Economisch kapitaal gaat over de basisbenodigdheden om de economie te laten functioneren, en daarmee te voorzien in de materiële behoeften van toekomstige generaties. Dit...

Dashboards

Gezondheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Gezondheid

Dashboards

Samenleving

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Samenleving

Dashboards

Handel en hulp

Brede welvaart ‘elders’: Handel en hulp gaat over de gevolgen van de Nederlandse welvaart op de rest van de wereld, met name de allerarmste landen (Least Developed Countries of LDC’s). Via handel en...

Dashboards

Subjectief welzijn

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Subjectief welzijn geeft aan hoe tevreden mensen zijn met hun leven. Het is een evaluatieve indicator die iets zegt over het totaalbeeld van de brede welvaart op...

Dashboards

Schokbestendigheid: Elders

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk is Nederland afhankelijk van de rest van de wereld?

Dashboards

Schokbestendigheid: Kritieke systemen

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk zijn systemen die niet mogen uitvallen of die een maatschappelijke functie hebben die te belangrijk...

Dashboards

Schokbestendigheid: Hier en nu

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen?

Dashboards

Verdeling: Gezondheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema gezondheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema milieu naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Veiligheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema veiligheid naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Dit blijkt...

Artikelen

Wonen

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Wonen

Dashboards

Elders: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven voor de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Dashboards

Milieu en grondstoffen

Brede welvaart ‘elders’: Milieu en grondstoffen gaat over de invloed van de Nederlandse invoer van hulpbronnen en de milieu-impact in met name de armste landen (Least Developing Countries of LDC’s),...

Dashboards

Schokbestendigheid: Later

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk zijn natuur, samenleving en economie?

Dashboards

Menselijk kapitaal

Brede welvaart ‘later’: Menselijk kapitaal gaat over de kwaliteit van (toekomstige) arbeid. Dit omvat werkdruk en productiviteit, maar ook zaken als gezondheid en opleidingsniveau. Dit is belangrijk...

Dashboards

Verdeling: Wonen

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema wonen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over...

Dashboards

Verdeling: Subjectief welzijn

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema subjectief welzijn naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards