Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:boeren
61 resultaten voor keyword:boeren

Pagina 1 van 3

Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Cijfers

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen

Melkprijs daalt, forse krimp exportwaarde zuivel

Halverwege 2015 lag de melkprijs flink onder het niveau van een jaar eerder. De consument betaalde 5 procent minder voor melk en de boer kreeg ruim 30 procent minder. Deze prijsontwikkeling valt...

Artikelen

Factsheet Melkveehouderij 1984-2014

Feiten en grafieken over de melkveehouderij in de periode 1984 tot en met 2014. In 1984 werd het melkquotum ingevoerd. In de jaren daarna verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien in een rap...

Artikelen

Percentage vrijgezelle boeren per gemeente, 2013

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Cijfers

Boeren zonder partner, 2013

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Cijfers

15 procent van de boeren is single

In 2013 had 15 procent van de Nederlandse boeren geen partner. Bij de overige werkzame personen was dat meer dan 25 procent. Er zijn dus relatief weinig alleenstaande boeren. Boeren met grote...

Artikelen

Honderdmiljoen kippen

De legkippenhouderij is de afgelopen honderd jaar stormachtig gegroeid.

Artikelen

Drainage van landbouwgrond per gemeente, 2012

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.

Cijfers

14 duizend boerderijen gerund door 65-plusser

In 2012 werkte op 13,8 duizend boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was.

Artikelen

Smakelijk weten

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een...

Publicaties

Boeren doen meer aan verbreding, boerinnen hebben vaker een bijbaan

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Een kwart van deze bedrijven deed aan verbreding en bij 38 procent waren er inkomsten door een baan buiten het bedrijf. De...

Artikelen

Ruim helft boerenbedrijven heeft neveninkomsten

Ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft in 2010 inkomsten uit verbreding of een baan buiten het bedrijf. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Artikelen

Opleiding agrarische bedrijfshoofden

Uitkomsten Landbouwtelling 2005 en 2010 over het opleidingsniveau van de agrarische bedrijfshoofden. Boeren en boerinnen zijn steeds hoger opgeleid.

Cijfers

Boeren steeds hoger opgeleid

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Van de agrarische bedrijfshoofden had 10 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie afgerond. In 2005...

Artikelen

Voedselprijzen weer hoger

Na een jaar van soms forse dalingen, stijgen de voedselprijzen sinds enige maanden weer. In augustus 2010 waren de producentenprijzen van voedingsmiddelen 7,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Boeren steeds zuiniger met meststoffen

De afgelopen twintig jaar zijn boeren erin geslaagd met steeds minder fosfaatbemesting minstens dezelfde, maar vaak ook hogere gewasopbrengsten te behalen. De benutting van fosfaatmeststoffen is...

Artikelen

Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een...

Artikelen

Melkprijs daalt

In juli 2009 betaalden consumenten voor melk 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De producentenprijs bij de zuivelonderneming daalde nog harder en was in juli bijna 10 procent lager dan in juli...

Artikelen

Bedrijfsgrootte op boerderijen met een mannelijk bedrijfshoofd, met of zonder partner, 2008

Aantal boerderijen en de bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven met een mannelijk bedrijfhoofd, met of zonder partner. In de tabel is verder onderscheid gemaakt tussen meewerkende en niet-meewerkende...

Cijfers

Boeren met meewerkende partner hebben grootste boerderij

Boeren met een meewerkende levenspartner hebben grotere landbouwbedrijven dan alleenstaande boeren of boeren met een niet-meewerkende partner.

Artikelen

Meer boeren combineren het houden van varkens en kippen

In 2008 telde Nederland 339 boerderijen met zowel varkens als kippen. Dit waren er in 2003 nog 286. Dit betekent dat op ruim vier procent van de boerderijen met varkens ook kippen rond lopen. In 2003...

Artikelen
Artikelen
Artikelen